Trots ökade skatteintäkter, lägre interkommunala ersättningar för gymnasieskolan och en del besparingar genomförda i verksamheterna blev resultatet tre miljoner kronor i stället för budgeterade 15.

Orsaken var socialnämndens ökade kostnader, men också en kostsam projektering av kommunens kök (som fortsatte trots att idén sedan länge lagts ner), samt fritidsenhetens överdrag och ökade pensionskostnader.

Marie Wilén sade på tisdagen att avkastningskravet sedan år 2009 på 3,5 miljoner kronor för Hebyfastigheter AB infriades, men att det inte var ”en helt lämplig lösning” att utdelningen går till ägarna, det vill säga kommunen och budgeteras som en intäkt där. I stället skall beloppet kvarstå i bolaget och användas till byggnadsunderhåll. Hebygårdar gjorde, enligt Marie Wilén, ett ungefär lika stort överskott som Hebyfastigheter förra året

Håkan Collin (S) sade sig vara besviken på diskussionen om de ökade kostnaderna i kommunens verksamheter.
– Finns det problem i verksamheten? Vi kan inte underbudgetera ett år till.

Marie Wilén svarade att orsakerna är främst volymökningar inom omhändertagande av unga (15 fler LVU-fall än år 2010) och kraftigt utökade LSS-stöd.
– Situationen är likartad i många andra kommuner.