Det visar en granskning som UNT gjort.

Sedan valet 2010 har kommunfullmäktige i Östhammar haft tolv sammanträden. UNT har granskat elva av dem. Närvaron vid det första sammanträdet, som hölls den 9 november 2010, är den högsta kommunfullmäktige har uppvisat under pågående mandatperiod. Endast två ordinarie ledamöter var frånvarande. Bland ersättarna var tretton frånvarande.

Sedan dess har närvaron varit lägre vid åtta av kommunfullmäktiges övriga sammanträden. Bottennoteringen gjordes 14 februari i år då tretton ordinarie ledamöter och tolv ersättare aldrig inställde sig. Av sammanlagt 81 personer uteblev 25 personer. Det motsvarar nästan en tredjedel av ledamöterna. Vid sex tillfällen har 22 eller fler av församlingens 81 politiker varit frånvarande.

Få ledamöter går däremot hem innan sammanträdena är avslutade. Hittills har endast fyra ordinarie ledamöter gjort det vid var sitt tillfälle. Trots att många politiker inte deltagit i fullmäktiges sammanträden har få partier haft tomma stolar. Moderaterna och Centerpartiet har haft det vid var sitt tillfälle. I Centerpartiets fall fanns ingen ersättare när en ordinarie ledamot lämnade sammanträdet sent på kvällen. Sverigedemokraterna har haft två tomma stolar vid tre tillfällen och en tom stol vid ett tillfälle.

Hans Norberg (M) är en av de tolv ledamöter som deltagit i samtliga sammanträden under den innevarande mandatperioden.
– Det är ett förtroendeuppdrag och det vill man sköta. Har man möjlighet ska man fullfölja sitt uppdrag. Samtidigt är man inte livegen bara för att man valts in i kommunfullmäktige, säger han.

Socialdemokraten och den ordinarie ledamoten Camilla Gelinder har missat samtliga elva sammanträden i kommunfullmäktige.
– Jag hinner inte kombinera det politiska uppdraget med familj och arbete. Jag ansökte tidigt om entledigande, men av någon anledning gick det inte igenom. Jag ska skicka in en ny ansökan, säger Camilla Gelinder.

Ersättaren Marie Hägerbaum (S) har också missat samtliga sammanträden. När UNT talar med henne svarar hon att hon inte hunnit med att fullfölja sitt uppdrag. Familj och arbete har gått före. Hon har inte ansökt om entledigande. Hennes partikamrat Sanne Eriksson har varit närvarande vid samtliga tillfällen.
– Har man blivit vald av medborgarna ska man ju självklart delta. Det är viktigt för demokratin, säger hon.