Nuvarande Parkgården mellan Centralgatan och Järnvägspromenaden ska rivas för att ge plats åt 27 nya lägenheter i bostadsrätt.
Bostadsbolaget sålde tidigare i år det så kallade Centrumhuset som bland annat inrymmer Café Royal på andra sidan Stationsgatan. Planerna för det nya Parkgården är enligt det underlag som bygglovet gäller ett vinkelbyggt hus som utseendemässigt blir något av en spegling av Centrumhuset.

Mot Stationsgatan och runt hörnet mot busstorget blir det i fyra plan. Längs busstorget fram till i höjd med den nuvarande hattbutiken blir det två plan. Nybygget får tre trapphus med hiss, på gården mot Centralgatan blir det grönområde och både öppna bilparkeringar och p-platser under tak och med förråd. Utöver de 27 lägenheterna på mellan två och fem rum och kök omfattar huset källare med förråd och en butiksyta i gatuplan.
För att ge plats åt nybygget rivs det nuvarande gula kvarteret Parkgården som i dagläget har åtta hyresgäster.
– Alla har informerats och erbjudits att köpa nya bostadsrätter, säger Bo-Le Bostäders vd Bo Östenstaf.

Företaget inleder nu arbetet med att fånga upp intresseanmälningar för de planerade bostäderna.
– Jag har känt trycket från kommunen, säger Bo Östenstaf som räknar med stort intresse.
Bo-Le Bostäders preliminära tidsplan för nybygget säger rivningsstart i april, bygge under 2013 och beräknad inflyttning under första kvartalet 2014.