Det var utskottet samhällsbyggnad i Tierps kommun som beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen att det ska utformas en detaljplan för det planerade nybygget kallat Parkgården mellan Centralgatan och Järnvägspromenaden. Detaljplanearbetet behövs för att möjliggöra önskad utformning av det nya bostads- och affärskvarteret, med som mest 14 meter djupa hus och i tre våningar i stället för gällande planbegränsning två våningar. Projektet drivs av Bo-Le Bostäder AB, som planerar för 27 nya lägenheter med bostadsrätt samt affärslokaler.