I Uppsala finns ett antal hemlösa kvinnor som lever under hårda villkor. Till alla de andra problem som är förenade med hemlöshet, kommer att de löper stor risk att utsättas för våld, hot eller andra övergrepp.

Det kan ofta vara svårt för en kvinna att sova på ett natthärbärge tillsammans med manliga hemlösa. Jargongen är ofta rå och kränkande. Även om det finns enskilda rum att sova i så innebär umgänget påfrestningar. Kvinnorna riskerar också att hamna i nya utsatta situationer.

Alliansen har därför tagit initiativ till att inrätta ett stödboende på tio platser som ska gå till kvinnor som befinner sig i öppenvårdsbehandling för sitt missbruk. I anslutning till detta ska det också finnas ett natthärbärge med tre till fyra platser enbart för kvinnor.

Dit ska man kunna komma oanmäld utan att vara nykter eller drogfri. På detta kvinnohärbärge ska det finnas möjlighet att duscha och få sina kläder tvättade.

Det nya stödboendet ska ha nära kontakt med det skyddade kvinnoboendet Siri och kommunens resurscentrum för personer som utsätts för våld i nära relationer. Många hemlösa kvinnor har blivit utsatta för våld eller utsätts regelbundet för våld eller hot.

Det är dock inte möjligt för kvinnor med missbruk eller psykisk sjukdom att bo på Siri. Det är därför högsta prioritet för alliansen att hjälpa denna grupp dubbelt utsatta kvinnor.

Stig Rådahl

ordförande (M) nämnden för hälsa och omsorg (NHO)

Martin Wisell

1:e vice ordförande (KD) NHO

Benny Lindholm (FP)

ledamot (FP) NHO

Barbro Möller (C)

ledamot (C) NHO

UNT 21/1 2012