Nu på söndag är det val till Svenska kyrkan. Då kan man som medlem och över 16 år vara med och påverka vem som ska styra kyrkan. Kyrkovalet är ett vägval. Då har fem miljoner svenskar möjlighet att göra ett val mellan framtiden och dåtiden. Ett val om vilka värderingar vi vill ska vara gällande i Svenska kyrkan i framtiden.

Kyrkovalet kallas ibland för det bortglömda valet på grund av sitt låga valdeltagande.

Förra valet röstade bara 12,8 procent. Det är farligt. Det finns konservativa och rasistiska krafter som utnyttjar det faktum att få känner till kyrkovalet.

Artikelbild

Asal Gohari

Den som precis som vi i SSU är frustrerad över hur rasismen normaliseras har en gyllene chans att omvandla frustrationen till handling den 17:e september.

Vi har tre skäl för att du ska rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet:

1. Ta ställning för en modern kyrka. I dag är det en självklarhet att kvinnor ska få vara präster och att samkönade ska få gifta sig. Det är rättigheter som måste fortsätta försvaras och utvecklas.

Vi socialdemokrater vill att präster inte ska kunna vägra att viga samkönade par.

Artikelbild

| Christian Bonde

Värderingar om jämlikhet och öppenhet ska aldrig tas för givna, de måste ständigt återvinnas. Det ser vi inte minst i USA och runt om i Europa där högerpopulism vinner mark och progressiva segrar rullas tillbaka.

2. Försvara en kyrka för alla. Vissa konservativa kyrkopartier vill att kyrkan ska vara en plats reserverad för en bildad elit. SSU tycker inte kyrkan ska vara en plats där bara en teologiskt högutbildad elit ska styra och ställa. I stället ser vi socialdemokrater värdet av en öppen folkkyrka där alla är välkomna oavsett ens ekonomiska bakgrund eller hur troende man är. En viktig del i det arbetet handlar om att kyrkans verksamhet ska vara avgiftsfri för barn och unga. Föräldrars ekonomiska situation ska inte avgöra om barn kan åka på konfirmation eller gå till öppna förskolan.

Artikelbild

Judith Hartwig

3. Värna kyrkans solidariska engagemang. Sist men inte minst spelar kyrkan en viktig roll i det globala arbetet. Svenska kyrkan är del av en internationell biståndsorganisation med en samlad budget på cirka 11 miljarder kronor. Genom stödverksamheter kan kyrkan hjälpa nyanlända, exempelvis genom språkkaféer.

Fick SD välja skulle mycket av biståndsarbetet skäras ner och stödverksamheten läggas ned.

Vi Socialdemokrater värnar och står upp för kyrkans globala och solidariska engagemang.

Genom att rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet på söndag tar du ställning för en modern, öppen och välkomnande folkkyrka och förhindrar konservativa krafter att få inflytande i en av Sveriges viktigaste samhällsinstitutioner. Varje röst gör skillnad.

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Asal Gohari, distriktsordförande SSU Uppland

Christian Bonde, ung kandidat för Socialdemokraterna till stiftsfullmäktige i Uppsala och kyrkomötet i Uppsala

Judith Hartwig, ung kandidat för Socialdemokraterna till kyrkomötet i Uppsala