Många statsvetare menar att skillnaden mellan de politiska alternativen i Sverige blir allt mindre i takt med att partierna rör sig mot mitten på den traditionella höger-vänsterskalan. Den stora striden mellan staten och kapitalet har blivit en ickefråga i den politiska debatten, en fråga som på sin höjd är intressant för de kommunister som ännu finns kvar i Vänsterpartiet.

Den politiska debatten har i stället kommit att handla om skattenivåer, inflation och arbetslöshet. När Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven så småningom kommer att mötas i valrörelsen kan vi vara säkra på att det inte finns några större politiska meningsskiljaktigheter mellan de båda. Löfven kanske vill höja skatten något och Reinfeldt vill införa ett nytt jobbskatteavdrag, medan båda är överens med medborgarna om att sysselsättningen är den viktigaste frågan. Sverige går mot ett tvåpartisystem i vilket liberala partier kommer att ha svårt att hävda sig.

I en valrörelse tillsammans med Moderaterna risker Folkpartiets politik att absorberas av det stora borgerliga blocket och att ofrånkomligen förknippas med en ideologi som faktiskt står mycket långt ifrån liberalismen – konservatismen.

Även om FP och M har många gemensamma punkter i sina partiprogram så finns det en väsentlig skillnad, en skillnad som egentligen utgör essensen av de båda partiernas existens: Folkpartiet finns till för att försvara individens fri- och rättigheter medan Moderaterna finns till för att försvara äganderätten.

Äganderätten må vara en liberal fråga, men den är inte en liberals högsta prioritet i en värld med svältande befolkningar, politiska flyktingar och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. För en liberal står friheten och den enskilda människan i centrum. För en folkpartist ser det därför illa ut när Moderaterna står tysta inför exempelvis Ungerns avdemokratisering eller när Kristdemokraterna motsätter sig förbättringar för HBTQ-personer.

En liberal flyktingpolitik, en liberal biståndspolitik och en liberal socialpolitik kan ha svårt att få gehör i en allians med konservativa partier. Folkpartiets ekonomiska politik kanske placerar partiet till höger om Socialdemokraterna, men politik är mer än ekonomi. Andelen som blev medlemmar i FP i första hand för att Sverige har för höga skatter är förmodligen försvinnande liten, medan samma andel i M är stor.

Folkpartiet har en medlemsbas som brinner för frihet och mänskliga rättigheter och ett ungdomsförbund vars hjärtefrågor berör sådant som en generösare invandringspolitik, jämställdhet och integritet. Folkpartiet är inget högerparti.

När de borgerliga partierna inför valet 2006 ingick det samarbete som skulle bli Alliansen var det för att visa svenska folket att det borgerliga blocket var regeringsdugligt – vilket nu är bevisat. Att redan innan ett val göra upp angående regeringssamarbete är inte vanligt i parlamentariska demokratier, och för ett litet parti som Folkpartiet är det antagligen inte fördelaktigt heller. Folkpartiet måste behålla sin autonomi för att kunna stå upp för de mest centrala frågorna vi har att kämpa för som liberaler: frihet och demokrati.

Allianssamarbetet var nödvändigt för att sätta stopp för den socialdemokratiska hegemonin. Men vilken relevans har samarbetet för Folkpartiet i dag? Folkpartiet bör välja att samarbeta med de partier som värderar frihet och demokrati högst, oavsett politisk färg.

Som nyvald styrelse för Liberala studenter Uppsala vill vi att Folkpartiet koncentrerar sig på sitt liberala arv och överväger att inte samarbete med Alliansen inför valet 2014. Moderaterna är det största partiet i regeringen, men Moderaterna klarar sig inte utan Folkpartiet för att åter ta regeringsmakten.

När rösterna är räknade och det parlamentariska läget står klart kan förhandlingarna börja, och i dessa ska Folkpartiet inta den position som bäst tillgodoser möjligheterna att nu åt med en liberal politik.

De liberala idéerna är viktigare än regeringsmakten – sälj inte ut dem!

Jakob Hilding

ledamot Liberala studenter Uppsala

Erik Wretling

ordförande Liberala studenter Uppsala

Natasha Bromberg

vice ordförande Liberala studenter Uppsala

Albin Aronsson

ledamot Liberala studenter Uppsala

UNT 17/3 2012