REPLIK. Carina Hägg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, anklagar på UNT Debatt 25/5 regeringen för ointresse för Afrika. Påståendet är felaktigt och tidpunkten illa vald.

I torsdags lämnade regeringen en proposition för att möjliggöra ett svenskt bidrag till FN:s fredsinsats i Mali.

Kabinettssekreteraren deltog häromdagen vid Afrikanska unionens 50-årsjubileum i Addis Abeba, för att markera vårt stöd till organisationen och fördjupa dialogen med kontinentens ledare. En företagsdelegation under ledning av statssekreterare Gunnar Oom var förra veckan i Etiopien och Tanzania för att ta vara på regionens affärsmöjligheter och bidra till den svenska exportvisionen.

För en månad sedan reste fyra andra svenska statsråd och jag till Afrika. Vi ville förstärka samarbetet med det nya Afrika. Där står tillväxt och framtidstro i fokus, och vi fortsätter vårt engagemang för mänskliga rättigheter, utveckling och demokrati.

Under besök i Angola, Etiopien, Nigeria, Sydafrika och Zimbabwe fördes samtal med ministrar, entreprenörer, studenter, civila samhället, internationella och finansiella organisationer. Vi deltog i World Economic Forum on Africa i Kapstaden för att diskutera möjligheter och utmaningar för regionens länder – en unik närvaro från ett icke-afrikanskt land. Resan aviserades för övrigt i utrikesdeklarationen, men det verkar ha gått Hägg förbi.

I januari genomförde biståndsministern en rundresa till Uganda, Rwanda och DR Kongo för en dialog om vikten av en hållbar politisk lösning på våldet i Stora Sjöregio­nen. Hon var även i Burkina Faso och Liberia. I mars besökte hon Botswana och Zimbabwe, det senare i ett kritiskt skede inför årets president- och parlamentsval. Statssekreteraren på socialdepartementet ledde i februari en hälsoinriktad handelsdelegation till Zambia. I mitten av juni deltar jag i det årliga utrikesministermötet mellan de nordiska länderna och tio afrikanska länder. Vi tar också emot Mocambiques gruvminister och en delegation från Botswana. I höst möts den binationella kommissionen mellan Sverige och Sydafrika, som leds av vice statsminister Jan Björklund.

Vi har på sistone tagit emot en rad politiska företrädare från afrikanska länder, t ex i samband med det östafrikanska investeringsforum som Sverige samarrangerade i slutet av förra året. AU-kommissionens ordförande Nkosazana Dlamini-Zuma var i Stockholm under våren för att diskutera fördjupat samarbete. Jag träffade henne i Kapstaden för fortsatta samtal.

Regeringen har tillsammans med bl a Business Sweden inlett en satsning för informationsteknik – Broadband for All – med aktiviteter i ett tiotal afrikanska länder. Liknande initiativ finns på energi- samt logistikområdet.

Sverige ger i år över fem miljarder kronor i bistånd till Afrika söder om Sahara. Rege­ringen har nyligen beslutat om nya strate­gier för Tanzania och Zambia, två konkreta exempel på att den fortsatta reformeringen av svensk biståndspolitik får genomslag.

Vi är med och formulerar EU:s politik, både i enskilda länder och för regionen i stort, inte minst inför nästa års toppmöte mellan EU och Afrika.

Listan skulle kunna göras mycket längre. Regeringens politik är tydlig, ambitionen hög och engagemanget stort. Inom handelspolitiken, i den politiska dialogen, i det utrikespolitiska samarbetet och i biståndet är Afrika angeläget.

Carina Hägg talar om ointresse. Det enda ointresse jag kan se är Häggs eget. Om satsningarna ovan har gått henne förbi måste hon ha ägnat sin tid åt annat än Afrika.

Carl Bildt
utrikesminister (M)
UNT 4/6 2013