I UNT 2/2 intervjuas kommunalrådet i Uppsala Erik Pelling (S) om renoveringar av miljonprogrammet. Han menar att de misstag som gjordes i Gränby och Kvarngärdet inte skall upprepas i kommande renoveringsområde – Eriksberg.

Det häpnadsväckande är att Pelling verkar tro att dialog och enbart dialog är lösningen på problemen som uppstår vid renoveringar.

Pelling erkänner, utan omsvep, att alla inte kommer att kunna bo kvar när man renoverar och höjer hyran. Tyvärr verkar han tror att om de boende (som senare tvingas flytta) bara kommer in tillräckligt tidigt i processen och får prata så kommer förståelsen för renovräkningen att öka.

Vi menar snarare att det är människors möjlighet att bo kvar efter renoveringar av deras lägenheter som är nyckelfaktorn för lyckade renoveringar – inte att folk får prata.

Vad Pelling bortser ifrån i sitt vurmande för “dialog” är att hyresrättsinnehavarna aldrig kan vara en likvärdig part om fastighetsägaren inte kan garantera att alla kan bo kvar.

Att ha dialog och samtidigt inte veta om man kan bo kvar i det område man har dialog om är meningslöst.

Om Pelling är seriös med att det ska bli en lyckad renovering så finns det en sak han kan göra. Att det vid varje renovering som görs ska finnas en nivå där hyreshöjningen blir noll kronor.

Ett garanterat nollalternativ är förutsättningen för en god dialog då det jämnar ut maktförhållanden mellan hyresrättsinnehavarna och fastighetsägaren.

Som socialdemokrat så borde Pelling veta hur viktigt det är med jämlika parter för att få till bra lösningar. Att förvänta sig att man skall nå överenskommelser när hyresrättsinnehavarna lever under hot om tvångsförflyttning är antingen naivt eller en strategi för att få igenom sina egna önskemål helt utan motstånd.

Det kommer inte bli en konfliktfri renovering bara för att man har en tidig dialog, nivåer eller intrappning.

En konfliktfri renovering får du bara om ett nollalternativ finns med från start, som en garant för att alla ska kunna bo kvar!

Daniel Carlenfors, ordförande Alla ska kunna bo kvar