Den som inte känner sin historia är dömd att upprepa den. Den borgerliga studentföreningen Heimdals bruna förflutna känner vi alla till nu när de äntligen öppnade sina arkiv (fram till 1945 vill säga) så sent som 2008, efter en lång tids ifrågasatt vägran, samtidigt som de hävdar att de nu och alltid varit fascistfria. Här vill vi erinra oss ett citat från Heimdals årsbok 1939, s 18: ”Och man skall aldrig tro att vi, som sätta Sveriges rasliga enhet som en hörnsten i vår samhällsbyggnad, någonsin komma att upphöra att bekämpa alla tendenser att intaga flyktingar av judisk eller annan oss främmande ras.” Vem bjuder då Heimdal in den 12 oktober att tala i Polackbackens aula inför det kommande valet, mot bakgrund av hans “framgångsrika engagemang”, om inte Jimmie Åkesson?

Att fascistapologeter fascistoida apologera är föga förvånande, men att Uppsala universitet ger dessa tillträde är däremot det, i allra högsta grad. Frågan som F! Studenter därför ställer till Heimdals styrelse, men framför allt till Uppsala universitet, är således, om de i detta nu upprepar sin historia omedvetet eller av fri vilja? Den 2 april 2015 bjöd Heimdal in den då vikarierande partiledaren Mattias Karlsson (SD), den gången dock till sin egen lokal (som, enligt åsyna vittne, pryds av “den största Sverigeflagga jag någonsin sett”). Det famösa framträdandet följdes av sedvanlig debatt, främst av kåraktiva studenter. “Alternativmediet” Samtiden, en Sverigedemokratisk webbtidning, intervjuade Karlsson om det framgångsrika eventet:

“Vad säger det om samhällsklimatet att du får komma hit?

– Det är väl ett tecken på någon form av töväder, det hade nog inte varit möjlig för tio år sedan. Det är speciellt roligt eftersom det är en så anrik konservativ förening som bjuder in. Jag tror det finns ett ömsesidigt intresse och behov av ökade kontakter mellan den konservativa delen av borgerligheten och Sverigedemokraterna som är det mest uttalade konservativa partiet i svensk politik, säger Karlsson”.

Det är alltså hög tid att vi alla ser till att det börjar snöa riktigt ordentligt. Den 28 februari i vår tilläts Sverigedemokraterna, i egen hög organisation, att hyra en lokal på Ekonomikum för ett stängt möte.Verksamheten påverkades på så vis att en föreläsning flyttades till en annan lokal och en sköts upp till morgondagen, samt att många upplevde det hela som obehagligt. Här tog debatten påtaglig skruv. Nio professorer och docenter protesterade i UNT och uppmanade Uppsala universitet att ändra sin uthyrningspolicy och att ej normalisera främlingsfientliga krafter. Studenter instämde i kritiken. Med makt kommer ansvar. Att få arrangera ett event i våra lokaler, på vårt universitet, ger en legitimitet som ej ska kunna köpas av dessa krafter. Vår värdighet är inte till salu. Rektor hörsammade kritiken och gav Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet, i uppdrag att under hösten se över och ge förslag på en ny uthyrningspolicy. Vi kontaktade Elenfalk angående Heimdals arrangemang med Jimmie Åkesson den 12 oktober och fick följande besked:

– … Arbete med en ny policy pågår och ett första förslag kommer att presenteras inom kort. Därefter skall förslaget ut på remiss innan universitetet kan fatta beslut om ny policy. ...

Den svenska politiska debatten präglas just nu av en konflikt mellan de som anser att SD är rumsrena och förespråkar en borgerlig majoritetsregering med stöd från SD och de som fortfarande anser att SD är främlingsfientligt och därför aldrig ska ges inflytande. Att i ett sådant politiskt läge bjuda in Jimmie Åkesson, vars partis mörka historia och samtida dito vi inte ens tänker radda upp ännu en gång, visar på en rörande likgiltighet inför den pågående normalisering av avhumanisering som återigen hemsöker vår kontinent, vilken för övrigt även står i begrepp att återigen göra skäl för namnet fascismens Europa, inte minst när en tar i beaktande utvecklingen i Polen och Ungern samt även AFP:s valframgångar iTyskland.

Med tanke på Heimdals förflutna är vi således inte förvånade, men fortsatt besvikna. Med tanke på Uppsala universitets förflutna är vi oerhört förvånade, såväl som besvikna. Akademins vördnadsvärda uppgift är att förmedla och finna ny kunskap och därigenom förbättra världen. Därför måste den bekämpa ignorans och intolerans samt försvara dess lärjungar och mästare gentemot krafter som i stället vill förinta dess värden.

Länge leve de fria forskarna! Länge leve den fria forskningen! sjunger vi med stolthet på våra sittningar. Det vill vi fortsätta kunna göra.

Vi uppskattar innerligt att nya riktlinjer håller på att tas fram. De senaste dagarna meddelade Heimdal att “på grund av de höga kostnader som är befattade med de säkerhetskrav som Uppsala universitet har ställt, kan föredraget med Jimmie Åkesson inte hållas i Uppsala universitets lokaler”. Vi gläds naturligtvis åt dessa goda nyheter, men noterar samtidigt att deras orsak är ekonomisk, ej principiell. I dag är praxis att först bedöma hyresgästens lämplighet och därefter säkerhetsaspekten, samt att hyresgästen ansvarar för kostnaderna av eventuella säkerhetsåtgärder. Vidare kan uthyrningen avbrytas om verksamheten bedöms påverkas i alltför hög grad. Den nya uthyrningspolicyn hoppas vi däremot ska utesluta vidare upplåtelse för alltid, av principiella skäl, till främlingsfientliga krafter. En uthyrningspolicy, som vi dessutom hoppas ska komma att tillämpas innanför varje högre läroanstalt, som vill slippa skämmas för epitetet “anrik”.

F! Studenter kommer aldrig att förbli passiva inför fascismens antågande. Vi kommer att noga följa förslaget när det går ut på remiss och uppmanar alla andra att stödja motståndet mot denna smärtsamma och sorgliga regression, för det är då verkligen ingen utveckling att tala om. Inga fascister på våra universitet. Någonsin.

Isabel W. Sörensen

Ordförande F! Studenter Uppsala