Den svenska skolan ska fokusera på kunskap, inte på kön. Detta måste vara en av utgångspunkterna när vi formar morgondagens skola. Därför tycker vi i Moderat skolungdom att det är beklagligt att det finns de som vill att skolan fokuserar mer på könsbaserade maktstrukturer än på att ge eleverna den kunskap de faktiskt behöver.

För svenska elevers kunskapsnivåer har sjunkit. Detta visar till exempel Pisa-undersökningarna. De ger en dyster bild av hur svenska elevers kunnande försämrats stadigt under 2000-talet. Sverige föll i kategorin naturvetenskap från plats 16 till 29 på bara tre år, mellan år 2006 och 2009. I ämnena läsförståelse och även matematik går likartade trender att utläsa. Där har vi fallit från plats nio till 19 mellan 2000 och 2009, respektive från 14 till 26 mellan 2003 och 2009.

Med denna utveckling bakom oss så borde fokus ligga på att se till att se till att bryta den här trenden och att garantera att de mest basala kunskaperna faktiskt når våra elever. Tyvärr så ligger ofta fokus någon annanstans.

Det är inte att göra rätt prioriteringar. Sedan alliansen tog över regeringsmakten 2006 har fokus satts på utbildningspolitiken och flera viktiga reformer skett. Detta för att göra sig av med de strukturer som orsakat de svenska elevernas kunskapsförluster, och se till att den svenska skolan blir världsledande.

Betyg i lägre årskurser och förändringarna i gymnasieutbildningen som trädde i kraft i och med det här läsåret har kommer att göra stor skillnad. Den nya skolan bör förutom att vara kunskapsorienterad också fokusera på individen.

I Moderat skolungdom ser vi som den viktigaste frågan framöver för skolpolitiken att öka varje elevs egen möjlighet att påverka sin utbildning. För att göra detta måste vi välja att se förbi kön och i stället se varje människa som en unik individ. Det är endast med detta synsätt som vi kan se till att så många svenska elever som möjligt får en utbildning som passar just dem.

Edvard Selander

Moderat Skolungdom i Uppsala län

UNT 8/3 2012