FUNKTIONSHINDRADE. I en artikel i söndags påstods att personer med funktionsnedsättning inte får de insatser de har rätt till. Detta stämmer inte. Alla ansökningar om stöd, exempelvis i form av ledsagarservice, behandlas med stor omsorg och bedöms på ett rättssäkert sätt.
Vår målsättning är att förverkliga den vision som Bengt Westerberg (FP) hade med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – att låta personer med funktionshinder leva ett så normalt liv som möjligt. Detta är också vad Alliansen har arbetat för.

De riktlinjer som det hänvisas till i artikeln är inget annat än råd och vägledning. När det har varit påkallat har dessa frångåtts för en mer förmånlig bedömning i enskilda fall. Vi i Folkpartiet vill nu också fortsätta arbetet med en bättre tillvaro för alla de som är i behov av samhällets stöd. Vi vill införa rätt till daglig verksamhet för alla som omfattas av LSS och att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Så skapas möjligheter även för de som lever i det glömda Sverige.

Benny Lindholm (FP)
vice ordförande individutskottet, Nämnden för vuxna med funktionshinder