Politiskt arbete i majoritet innebär ansvar. Ansvar mot väljarna, mot den verksamhet som bedrivs och ansvar mot det egna partiet. Ansvar innebär också en beredskap att i varje läge ta konsekvenser av sina handlingar.

Alliansen förlorade valet, både till riksdagen och till vårt landsting. Det leder nu till nya politiker i ansvarig ställning, och till en ny politik som dessa ansvariga politiker måste formulera. I landstinget är majoriteten tydlig. Det borde innebära att vi kan vänta oss en tydlig politik och en majoritet som är bredd att ta ansvar för sin egen politik.

Det som är förvånande är att den nya majoriteten en dryg månad efter valet inte har gett några som helst besked om framtiden. Tydligen räckte inte åtta år i opposition för att förbereda sig.

Det finns gott om utmaningar att ta tag i, samtidigt som det finns en god grund att bygga vidare på. Landstinget har i dag en betydligt stabilare ekonomi än då Alliansen tog över 2006. Kraftigt förbättrade finanser har gjort att landstinget i dag kan göra nödvändiga satsningar för att bygga framtidens sjukvård utan att låna en enda krona. Ladan är välfylld.

För åtta år sedan hade vårt landsting Sveriges sämsta primärvård. Missnöjet var omfattande både hos personal och patienter. Väntetiderna var längst i landet, och primärvårdens ekonomi visade katastrofala underskott. I dag är patienterna nöjdare, ekonomin bättre och personalen trivs. Nya vårdcentraler har startat och patienterna kan välja, tack vare en mycket uppskattad vårdvalsreform.

Så sent om 2008 beskrivs Akademiska sjukhuset fortfarande som ”hotat som universitetssjukhus”. Bakgrunden var en kombination av osäkerhet kring sjukhusets avtal med angränsande landsting och en diskussion om Sveriges framtida sjukvårdsstruktur.

Sedan dess har medvetna satsningar på utbildning och forskning och framgångar inom den högspecialiserade vården lett till att ingen ifrågasätter Akademiska sjukhusets ställning i svensk sjukvård. Två år i rad har Akademiska sjukhuset rankats som ett av landets tre bästa universitetssjukhus. Vi är stolta över den utvecklingen.

Alliansen har gjort kraftiga satsningar på kollektivtrafik vilket gett bättre och bekvämare bussar, förlängd SL-pendel och utökad trafik med Upptåget som några exempel. Det har gett resultat. I dag görs 25 procent fler resor med kollektivtrafiken i vårt län jämfört med 2006 och vi har det största utbudet av kollektivtrafik i landet räknat per invånare.

Uppsala län har dessutom landets lägsta arbetslöshet, friskaste befolkning och bästa förutsättningar för fortsatt ekonomisk tillväxt. Det är grunden för framtida utveckling som Alliansen lämnar vidare för kommande majoritet att förvalta.

Detta betyder inte att vi har varit nöjda eller att det saknas problem inom landstingets ansvarsområden. Den framtida personalförsörjningen, bemötande och väntetider i den specialiserade vården samt Akademiska sjukhusets ekonomi är områden där det finns mycket mer att göra.

Det är också områden som Alliansen hade en politik för, som vi redovisade för väljarna innan valet. Motsvarande besked lämnades inte av de partier som vann valet.

Vi önskar den tillträdande majoriteten all lycka i sitt kommande värv, men gör det med en oro över bristen på besked i viktiga frågor som länets invånare vill ha svar på.

Erik Weiman

Ordförande i landstingsstyrelsen (M)