I helgen gick Bråvallafestivalen av stapeln. Och med den fick vi på nytt det bedrövande sommartecknet sexuellt ofredande av kvinnor på festival. Att årets festivalsommar startar med samma upprörande nyhet om sexuella övergrepp på tjejer som förra året är sorgligt och helt oacceptabelt.

Liksom året innan kommer också följdfrågan om förövarna. Vad har de som begår dessa övergrepp gemensamt? Svaret är att den överväldigande majoriteten är män. Av olika åldrar och olika bakgrunder. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå 2015) så är förövaren en man i 97 procent av fallen av sexuella övergrepp.

Vi är övertygande om att det inte är ett medfött beteende för män att våldta utan att det är något vi delvis lär oss. Därför arbetar vi på MÄN med att förändra manlighetsnormer. Vi vill förändra de destruktiva normer och strukturer som begränsar män själva och som i förlängningen leder till våld och övergrepp.

Studier, bland annat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), visar att könsnormer är centralt när unga killar utövar våld. Med våldet lever de upp till normer för maskulinitet som styrka, aggressivitet och makt. Den egna manligheten förstärks genom att ta avstånd från och nedvärdera det som anses omanligt och/eller kvinnligt. Att tafsa blir ett sätt att manifestera sin manlighet och sin (hetero)sexualitet. Killar upplever att omgivningen har starka förväntningar på att de ska vara manliga. Dessa förväntningar leder till åsikter och handlingar som legitimerar sexuellt våld. 13 procent av killarna anser att en kvinna är delvis ansvarig om hon blir våldtagen när hon är full.

Varje dag sker 100 våldtäkter i Sverige enligt uppskattningar från Brå. Viktigt att komma ihåg är att dessa sexuella övergrepp sker överallt, året om, och betydligt oftare i hemmet än på festivaler. De allra flesta våldtäkter och misshandelsfall sker av en man som den utsatta har någon form av relation till. Den kan vara en pojkvän, en kompis, en kollega. Förövarna finns också i vår närhet. De är våra söner, bröder, pappor, våra kompisar.

Länge har det varit kvinnor som uppmärksammat och tagit ansvar för det sexuella våldet som män orsakar. Nu måste vi män ta vårt ansvar och göra allt vi kan för att stoppa övergreppen. Vi kan förändra den stereotypa bilden av manlighet som leder till att män utövar våld och begår övergrepp. Vi måste tillsammans visa att det är helt oacceptabelt att tjejer och kvinnor ska behöva vara rädda. Vare sig de är på festival eller hemma hos sig själva.

Vi i MÄN arbetar varje dag med att förändra de normer som formar oss som pojkar och män. I skolor och på arbetsplatser använder vi oss av våldsförebyggande metoder baserade på forskning. Vi pratar om könsnormer, beteenden och våld med elever och lärare, politiker och tjänstemän. Vi har en chatt för unga killar, Killfrågor.se, där de får stöd och hjälp att ifrågasätta destruktiva normer. Vi bjuder in män till samtalsgrupper, Killsnack, om hur det är att vara man idag.

Vi män kan välja att bli en del av lösningen. Vi kan bli aktiva åskådare som tydligt säger ifrån när när vi hör sexistiska skämt och när vi ser män trakassera kvinnor. Sexuellt våld behöver inte vara en del av manligheten.

Så vår uppmaning denna sommar till alla män är – organisera er mot våldet!

Luis Lineo

Ordförande MÄN