Sverige har kommit långt inom jämställdheten men vi är inte i mål. Kvinnor tjänar och äger fortfarande mindre än män, för att nämna två exempel.

Att ha en egen inkomst är ett bra sätt att öka sin frihet och jämställdheten. För att det ska bli verklighet krävs en skattepolitik som gör att det lönar sig att arbeta och en jobbpolitik med en arbetslinje. Regeringen har sänkt trösklarna på arbetsmarknaden för både kvinnor och män. Där är effekten för kvinnor större än för män. Omkring 200 000 fler människor var i arbete 2010 jämfört med 2006.

Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 54 000 personer mellan 2010 och 2011 enligt SCB. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen kvinnor på arbetsmarknaden, ökade med 1,1 procentenheter. Bland männen var motsvarande siffror 42 000 fler i arbete och 0,7 procentenheter.

Den budget som regeringen presenterade i höstas hade en tydlig fördelningsprofil. Många åtgärer riktades mot kvinnor.

En väl utbyggd förskola och barnomsorg möjliggör större jämställdhet i både hem och arbetsliv. En flexibel barnomsorg är en central del i vår arbetslinje. För att underlätta för föräldrar med obekväma arbetstider måste det bli enklare att ordna med barnomsorg på obekväma tider. Borgerligt styrda kommuner är bättre på att på att erbjuda barnomsorg på obekväma tider än andra kommuner.

För Moderaterna är det prioriterat att anställda som vill gå upp i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. Det är också ett sätt att förbättra de ekonomiska villkoren för många kvinnor.

Mot detta står en socialdemokrati som vill höja trösklarna till arbetsmarknaden för utsatta grupper. Dubblerad arbetsgivaravgift för unga, minskat Rutavdrag och fördubblad restaurangmoms minska möjligheterna för dem som står längst från arbetsmarknaden.

I Sverige har vi kommit förhållandevis långt med jämställdheten. Men det finns mer att göra. Att fortsätta med vår arbetslinje och göra det mer lönsamt att arbeta är viktiga delar i detta.

Sofia Arkelsten

partisekreterare (M)

Anna Kinberg Batra

ordförande (M) riksdagens finansutskott

UNT 15/3 2012