I dag är det 44 år sedan den blodiga militärkuppen i Chile, den 11 september 1973. Precis som varje år uppmärksammas detta datum bland många överlevande från koncentrationslägren och tortyrcentra, anhöriga till de "försvunna" politiska fångarna, exilchilenare och många vänner i den svenska solidaritetsrörelsen.

Inte minst i Sverige finns det många chilenare som med fasa minns kuppen och med glädje minns Harald Edelstams insats för att rädda människor undan juntans våld och förföljelse.

I dag invigs i Uppsala Harald Edelstams plats, den första i Sverige, en önskan som jag arbetat för länge och i dag känner jag stolthet över vår kommun.

Artikelbild

Harald Edelstam var en av Sveriges främsta humanister och vi minns honom för det mod han uppvisade såväl under andra världskriget som efter militärkuppen i Chile 1973, när han hjälpte ett stort antal människor – inte minst många kvinnor – till ett liv i frihet och säkerhet.

Han har rättmätigt hyllats för sin gärning i ett flertal länder i Latinamerika och fick till exempel en skulptur för de mänskliga rättigheterna uppkallad efter sig i Santiago i Chile.

Att skapa en Harald Edelstams plats i Uppsala känns alltmer angeläget.

Hans gärning att hjälpa människor på flykt undan våld, förtryck och terror har en direkt koppling till dagens situation med stora flyktingströmmar i världen. Vikten av att uppmärksamma det solidariska och medmänskliga arbete som vissa personer genomfört i historien kan inte nog poängteras. Deras föredöme måste lyftas fram för att inspirera fler att engagera sig i arbetet med att skapa ett solidariskt och medmänskligt samhälle.

Med utgångspunkt i det arbete som Harald Edelstam, och hans föregångare Raoul Wallenberg, gjorde kan vi skapa mer uppmärksamhet kring hur vi bör agera för att hjälpa flyktingar i nöd och människor som behöver vår hjälp.

Harald Edelstam har inspirerat mig under hela min tid i Sverige, han får nu en plats som bör inspirera oss alla och vara en påminnelse om att vi behöver ställa upp för varandra, en plats som symboliserar civilkurage, respekt, solidaritet och kampen för mänskliga rättigheter.

Tack kamrat Harald Edelstam för din styrka i det land som vi en gång flydde ifrån. Ditt kurage glömmer jag aldrig.

Jeannette Escanilla, exilchilenare