I samma sekund som utrikesminister Carl Bildt (M) läste rubriken på min debattartikel i UNT (24/5) ”Rädda Nordiska Afrikainstitutet” tycks han ha kastat sig in i försvarsställning. I artikeln räknade jag huvudsakligen upp ett antal konkreta argument till förmån för bevarandet av Nordiska Afrikainstitutet som sammanhållen enhet i kontrast till det förslag som Statskontoret lämnat och som går ut på att institutet ska inordnas under Uppsala universitet. Till svar fick jag en text som gick ut på att jag inte skulle vara intresserad av Afrika (UNT Debatt 4/6).

Bildts reaktion var i samma anda som man kan förvänta sig av ett barn som inte förmår lämna ett ärligt svar när det känner sig angripet, ett än du då… du är faktiskt ännu mer ointresserad av Afrika än vad jag är!

Det var vad jag fick tillbaka då jag nämnde att jag med oro ser på regeringens passivitet och ointresse för kontinenten. Är inte den reaktionen från Sveriges utrikesminister både ologisk och osaklig så säg?

Jag skulle fortfarande gärna vilja veta vilken ståndpunkt den borgerliga regeringen har om Nordiska Afrikainstitutets vara eller inte vara.

Carl Bildt räknar i sitt svar i stället upp vilka resor statsråd i olika konstellationer har gjort till Afrika. Visst tycker jag att det är bra att regeringen äntligen, såhär i slutet av mandatperioden, börjar visa ett engagemang i Afrikafrågor. Bättre sent än aldrig.

Vi socialdemokrater har redan insett innebörden av att Afrika nu sakta men säkert börjat resa sig ur fattigdomen. Flera av de länder i världen som har den snabbaste tillväxten ligger i Afrika. Vi har sett den enorma potentialen för ett blomstrande handelsutbyte med den afrikanska kontinenten. Den socialdemokratiska politiken för Afrika har länge haft som huvudmål att stödja en hållbar och hög tillväxt, full sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och rättvis fördelning av resurser. Vi ser nyttan av att öka svensk närvaro i Afrika och vi tror att det på sikt kan skapa fler arbetstillfällen och möjligheter för svenska företag.

Jag anser att Nordiska Afrika institutet gör och har gjort ett mycket bra jobb och jag anser att de är värda en seriös utvärdering av sitt arbete. Jag anser dessutom att den borgerliga regeringen bör kunna begära detta av Statskontoret.

Carina Hägg
riksdagsledamot (S)
UNT 5/6 2013