I säkerhetsrapporten "SR-Can" konstaterades att det är andra faktorer än innehållet av radioaktiva ämnen som avgör utsläpp av radionuklider från en defekt kapsel.

Den farliga gammastrålningen avtar i ungefär samma takt som restvärmen så efter 1 000 år är strålning från kapseln inte något problem, då är den ursprungliga aktiviteten nere i cirka 4 procent.

Då återstår den långlivade aktiviteten, långlivat betyder låg aktivitet, inte hög farlighet. Den första och största inneslutningsfunktionen i förvaret utgörs av kärnbränslet i sig som är en keram, utmärkande för dessa är att de tål mycket hög värme och svåra kemiska miljöer. De är därmed mycket svårlösligt i vatten, särskilt i en reducerande slutförvarsmiljö.

Bränslet ligger också inkapslat i gastäta bränslerör av 0,8 mm Zirkaloy, Data från Rothmans korrosionsberäkningar visar samma värden som för titan nämligen på 2 Nm (Nanometer) per år, det motsvarar då 400 000 år för penetrering av bränslerören, minst 100 000 år bör kunna tillgodoräknas enligt SSM:s svar till miljödomstolen.

Efter 100 000 år är den ursprungliga aktiviteten nere i 0,1 procent av den ursprungliga.

Först vid den tidpunkten kan vatten komma i kontakt med bränslet och den långsamma bränsleupplösningen starta, en 100 miljondel till en miljondel går i upplösning per år, det är en rimlig uppskattning enligt SSM, upplösningen beräknas pågå under flera miljoner år, pessimistiskt beräknas det ta minst 170 miljoner år till fullständig bränsleupplösning.

Den dominerande aktiviteten kommer vid den här tiden från americium, plutonium och uran, alla mycket svårlösliga i vatten och de kommer därför inte att lämna en trasig kapsel.

Med dessa kunskaper kan man visa att kopparkapseln inte har någon avgörande betydelse för de radioaktiva utsläppen från kärnbränsleförvaret i Forsmark, även om 1 000 år till kapselkollaps skulle gälla.

SKB:s pessimistiska beräkningar visar på att utsläppsnivån vid den tiden ligger på 0,001 µSv/år, lika mycket strålning som hos kaliumet i en banan.

Leif Hägg, Alunda