I regeringen genomför Miljöpartiet en klimatoffensiv och tar ledarskap i klimatfrågan. Till exempel växer miljöbudgeten till rekordnivåer, klimatutsläpp från flyg ska beskattas och nya stambanor för höghastighetståg ska byggas.

Därför är det intressant att moderaterna Jonas Jacobsson Gjörtler & Johan Hultberg, som motsätter sig dessa åtgärder och vill bromsa klimatoffensiven, skriver att utsläppen inte minskar tillräcklig snabbt.

Det är bra att moderaterna nu tar klimatfrågan på allvar. Däremot krävs ett ordentligt mått av godtrogenhet för att acceptera den kritik som moderaterna levererar.

Artikelbild

| Stina Bergström (MP)

I en genomgång av alla partiers klimatpolitik i höstbudgeten var Naturskyddsföreningens analys att Moderaternas klimatpolitik inte bara var ineffektiv, men skulle leda till ökade utsläpp om den genomfördes.

Moderaterna går emot våra förslag för att minska utsläppen från de tunga vägtransporterna och från flyget. Just dessa områden lyftes fram av OECDs oberoende experter, när de granskade Sveriges miljöpolitik, som områden som borde omfattas av reglering för att minska utsläppen.

Även EU-kommissionen har rekommenderat att Sverige inför reglering av dessa trafikslag. Finns det någon rimlig motivering till för varför utsläpp från flyget inte ska omfattas av miljöskatter?

Finns det något rimlig motivering till varför att tåget ska betala en avgift för att köra på rälsen medan långtradare inte behöver betala för att köra på vägen?

De förslag som Jacobsson Gjörtler och Hultberg lyfter fram som bra klimatpolitik avslöjar hur lite Moderaterna kan om klimat. De vill satsa mer pengar på CDM, en mekanism som fanns inom Kyotoprotokollet för att minska utsläpp utomlands. Men CDM är nu överspelat, det utvecklas inga nya CDM-projekt, då vi är på väg in i Parisavtalet – där CDM inte finns med.

Efter åtta år av borgerligt styre lämnade alliansen inte bara efter sig ett stort finansiellt underskott, utan också ett stort utsläppsgap.

S-MP-regeringen har vänt statsfinansernas underskott till överskott och vi är nära att täppa till det ärvda utsläppsgapet.

Enligt Naturvårdsverkets prognoser över Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar inte Sveriges utsläpp för den icke-handlande sektorn. Däremot ökar utsläppen från industrin, vilken ingår i EU:s system för utsläppshandel. Det är allvarligt och Miljöpartiet verkar därför för att stärka systemet. Skillnaden mellan alliansregeringens klimatpolitik och S-MP-regeringens klimatpolitik är tydlig här.

Alliansen sålde Sveriges överskott av utsläppsrätter och medverkade därmed till att utsläppsminskningar i Sverige blev till utsläpp i andra länder, medan den rödgröna regeringen i stället makulerar utsläppsrätter.

Stina Bergström, riksdagsledamot (MP) och miljöpolitisk talesperson

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP) från Uppsala