Genom rådgivning direkt till individen, samråd med andra myndigheter och frivilliga samt en skyddsdel för de som måste leva gömda, kan vi organisera arbetet bättre. Det framväxande resurscentrumet får dock inte konkurrera ut befintlig verksamhet och skapa en oreda i kommunens arbete.

Kvinnoboendet Siri och Famnen som ger stöd till ungdomar som utsätts för hedersvåld måste föras in i resurscentrumet långsamt. Den kompetens och de metoder som Siri och Famnens medarbetare har är några av de viktigaste pusselbitarna i det fortsatta arbetet. Om man, som Gardfjell och Ranch föreslår (UNT Debatt 16/2), upprättar ett resurscentrum och raskt trycker in Siri och Famnen i det, så skulle inte bara de kunniga medarbetare som kommunen har hamna i kläm, utan även de kvinnor och män som resurscentrumet ska hjälpa.

Miljöpartiets ambitioner är godhjärtade, men för Folkpartiet är det viktigt att det inte bara blir bra, utan att vägen dit också är så smidig som möjligt. Glädjande nog har nu även Miljöpartiet insett detta.

För Folkpartiet är det viktigt att poäng­tera att arbetet för att bättre samordna och ge stöd och information till personer som utsatts för våld i nära rela­tioner inte får stanna av. Resurscentrumet måste byggas ut så fort det är möjligt. Folkpartiet kommer driva dessa frågor hårt de kommande åren. Men till skillnad från Miljöpartiet kommer vi göra det med förnuft och framtidstro och inte hemfalla åt den ”skriker högst, kräver mest”-retorik som Miljöpartiet tycks luta sig mot i dessa dagar.

Mohamad Hassan

kommunalråd (FP) med ansvar för jämställdhet

Benny Lindholm

gruppledare (FP)

nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN)

UNT 27/3 2011