En oväntad men mycket positiv effekt av Obamas besök är att det nordiska samarbetet har stärkts. När nu Sverige fick en plats i solen för en stund, tog statsminister Fredrik Reinfeldt (M) initiativet att bjuda in sina nordiska kollegor till middagen med president Obama. Ett riktigt bra initiativ. Vart och ett är de nordiska länderna små men sammantaget utgör de fem länderna en inte obetydlig del av den värld som värnar mänskliga rättigheter och demokrati och som aktivt deltar i och stödjer FN:s arbete.

Nordiskt samarbete har under senare år diskuterats, ja till och med ifrågasatts. De fåtaliga nordiska institutionerna som finns har lagts ned eller nationalisertas.

Två konkreta exempel från vårt eget land är Nordiska högskolan för hälsovetenskap i Göteborg, som ska läggas ned i december 2014 och Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, där en utredning av Statskontoret 2013 föreslår att institutet integreras i ett svenskt universitet.

Nordiska Afrikainstitutet firade femtio-årsjubileum 2012. Institutet har under senare år genomgått ett omfattande reformarbete. Antalet forskare har ökat. Samabetet med institutioner och forskare i Afrika har intensifierats. Institutets publikationer har belönats med flera pris. I år har både den engelsspråkiga årsrapporten (vann priset förra året) och institutets webbsida nominerats till det svenska Publishing priset. Mot den här bakgrunden var det förvånande att ta del av Statskontorets förslag att integrera institutet med ett svenskt universitet (läs Uppsala universitet).

I praktiken innebär förslaget att den nordiska karaktären försvinner, att biblioteket upphör serva hela den nordiska forskarvärlden samt att samtliga utåtriktade aktiviteter inklusive institutets publikationer upphör. Antalet forskare kommer samtidigt att reduceras drastiskt eftersom flera forskare är anställda vid andra universitet.

Reaktionerna i omvärlden har heller inte låtit vänta på sig. Institutets roll som mötesplats för unga nordiska forskare, dess unika forskningsbibliotek och dess samarbete med forskare i Afrika har nämnts som starka skäl till att behålla ett oberoende nordiskt forskningsinstitut med inriktning på det moderna Afrika. Jag delar denna uppfattning.

Och jag stärks i min uppfattning när jag läser pressmeddelandet från mötet mellan president Obama och de nordiska statsministrarna och Finlands president. ”As leaders in providing development assistance, we agree on the strategic, economic, and moral imperative of global development and humanitarian aid”.

Praktiskt taget två hela stycken i pressmeddelandet handlar om hur USA och de nordiska länderna på område efter område ska samarbeta för att främja den globala utvecklingen och inte minst gäller det utvecklingen i Afrika.

Om det här ska bli verklighet krävs att de nordiska länderna kan erbjuda sina forskare den bästa tänkbara forskningsmiljön. Sådan finns givetvis på de nordiska universiteten. Men den roll som ett oberoende institut som Nordiska Afrikainstitutet kan spela kompletterar och stärker denna forskningsmiljö. Med ett ökat fokus på nordisk internationellt samarbete föreslår jag därför att den svenska regeringen ser över Nordiska Afrikainstitutets roll, inte för att lägga ned utan för att utnyttja och utveckla dess potential. Nordiska Afrikainstitutet har ett gott rykte i Afrika och flera nordiska företrädare har uttryckt sitt stöd för ett fortsatt samarbete.

Carin Norberg
fd direktör för Nordiska Afrikainstitutet
UNT 8/9 2013