Samhällen blir inte färdiga, våra städer byggs ut och om hela tiden. Så även Uppsala, och just nu står planerares, politikers och byggares planer för Eriksberg i debattens fokus. Här vill vi – återigen – lyfta fram det smaklösa i att många människor i Uppsala tvingas bort från sitt hem som en följd av de stadsomvandlingar och ombyggnader som pågår.

Erik Pelling (UNT 2/2) vill lära av misstagen från Gränby och Kvarngärdet, och värnar om hyresrättsinnehavare i Eriksberg. Men, det är tyvärr redan försent. Rikshem, AP-fonden och AMF:s fastighetsbolag, påbörjade nyligen en renovering på Glimmervägen.

Med hyreshöjningar på upp till sextio procent är det många som redan flyttat, och kvar bor människor som riskerar att förlora sitt hem.

Renovräkning (när stora renoveringar görs med kraftiga hyreshöjningar som resultat, reds anm) är en våldsam process. Renovräkning sliter sönder ett områdes sociala strukturer, sätter hård press på individen, och är dessutom kostsamt för kommunen. I Gränby och Kvarngärdet har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat med 2,5 miljoner kronor per år som en följd av hyreshöjningarna (UNT 31/1). Och då vet ändå ingen hur det har gått för alla som tvingats flytta till andra kommuner.

Målet, menar Erik Pelling, är att ingen i Eriksberg ska behöva känna rädsla för att tvingas från hus och hem (UNT 10/2). Behåll då kommunens allmännytta, och använd de styrmedel som finns för att säkerställa en varsam renovering med rimlig hyreshöjning i dess regi!

Det finns kommuner som lyckas med detta, i vår region till exempel Knivstabostäder med sin så kallade Bo Kvar-modell. Uppsalahem äger stora bestånd i Eriksberg, och har därmed möjlighet att i praktiken visa vad man lärt sig av misstagen från Gränby och Kvarngärdet.

Retoriken i bolagets debattinlägg oroar (UNT 31/1) – den känns igen från utspel inför tidigare renoveringar.

Kommunen och stadens största allmännyttiga bostadsbolag borde utgå från invånarnas perspektiv istället för att sätta vinst i främsta rummet.

Dialog har lyfts fram som en metod för hållbar renovering. Vi menar att det är människors möjlighet att bo kvar i sitt hem – inte att folk får prata om processen – som är nyckeln till framgång.

Pelling bör i stället börja med att upprätta en god dialog med Uppsalahem, och kommunen måste ge tydliga direktiv till sitt fastighetsbolag.

Först när det finns en garanti för att alla ska kunna bo kvar blir det relevant för hyresrättsinnehavare att delta i en dialog. Att bidra med sin kunskap i samtal där man ”slår sina kloka huvuden ihop” är meningslöst för den som sedan tvingas gå raka vägen hem och packa sina flyttkartonger.

Lennart Johansson, Bevara Täljstenen

Ove Grip, Lokala hyresgästföreningen Kvarngärdet

Eva Byegård, Lokala hyresgästföreningen Gränby

Zegeye Dressie, Lokala hyresgästföreningen Lagerlöf

Åse Richard, Alla ska kunna bo kvar