Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har tjänat vårt land väl. Friheten att arbeta, handla, resa och flytta inom EU hade tidigare svenska generationer bara kunnat drömma om. Europas länder är nu mer än någonsin beroende av varandra och vi måste lösa våra gemensamma problem tillsammans.Under hösten 2015 anlände över en miljon asylsökande till EU. Den kaotiska situationen resulterade i att Dublinförordningen, som hittills reglerat fördelningen av asylsökande inom EU, inte fungerade och var djupt orättvis då länder som Grekland och Italien skulle få ta emot alla asylsökande.

Men det regellösa tillståndet hösten 2015 blev minst lika orättvist. Sverige, Österrike och Tyskland fick ta emot över 80 procent av Europas asylsökande medan flera andraländer inte alls bidrog. Vi liberaler har därför varit pådrivande i att fördjupa och förbättra EU-samarbetet när det gäller migration. Alternativet till fördjupat EU-samarbete vore ett ”race to the bottom” och att hela EU-samarbetet skulle hotas, i synnerhet rörelsefriheten inom EU. Om i stället alla EU-länder samarbetar ökar möjligheten att ta emot asylsökande på ett humant, rättvist och rättssäkert sätt.

Den 19 oktober antog Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter en ny position i asylfrågan.Vi liberaler stöttar den nya föreslagna migrationspolitiken inom EU som går ut på att fördela de asylsökande mellan medlemsländerna så att alla drar sitt strå till stacken.

Samtidigt har såväl Socialdemokraterna som Moderaterna börjat tassa på Sverigedemokraternas EU-fientliga och främlingsfientliga politik.

Bara för att den tidigare migrationspolitiken inte fungerade behöver man inte sänka sig till EU-minimistandard med inhumana splittringar av barnfamiljer som Socialdemokraterna gjort eller föreslå att rätten att söka asyl enligt Genevekonventionen ska upphöra som Moderaterna i praktiken anser med sitt föreslagna kvotsystem. Sverige behöver mer EU-samarbete – inte mindre – och vi behöver varken splittra barnfamiljer eller upplösa asylrätten. Det är verkligen att ge upp hoppet om EU och Sverige och att svika utsatta.Den förslagna reformen av Dublinförordningen skulle utveckla asylsystemet, i stället för att avveckla det. Det skulle även göra det möjligt att tillsammans på ett bättre sätt jobba för en mer jämställd flyktingpolitik där kvinnor har en större chans att söka asyl samt ett mer utvecklat kvotflyktingssystem inom EU för att kunna hjälpa de absolut mest nödställda flyktingarna i världen. Det är fullt möjligt att få till en hållbar asylpolitik för alla medlemsstater i EU – men bara om hela EU samarbetar.

Samtliga riksdagspartier som vill bevara EU måste om de är seriösa i sin vurm för rätten att arbeta, handla, resa och flytta inom EU ta ställning för den nya migrationspolitiken och aktivt verka för att den ska gå igenom.

Det skulle vara positivt för Sverige, för flyktingarna som får ett säkrare och bättre mottagande samt för hela EU-projektet.

Robert Hannah
Riksdagsledamot (L)

Oscar Matti
Riksstyrelseledamot för Liberala Studenter

Ulla Lovcalic
Vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län