I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. I vårt samhälle kretsar jämställdhetsdebatten kring skillnader i lön för lika arbete, vem som tar mest ansvar för hem och barn och kvinnors och mäns lika eller skilda möjligheter. Det är sällan vatten eller toaletter förs på tal i detta sammanhang. Av givna skäl är det nog inte något vi reflekterar över här i Sverige även om det faktiskt är ett av de största och ”tjockaste” glastaken för kvinnor och flickor i stora delar av världen. 

Denna dag vill vi därför prata om rent vatten och om toaletter.

Det beräknas att nära en miljard människor i världen saknar tillgång till rent vatten och nära var fjärde person - cirka 2,5 miljarder - saknar tillgång till en toalett. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor. Det påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor i Afrika kan tillbringa så mycket som 40 procent av sin tid med att hämta vatten. Tid som de kunde ha använt på ett mer produktivt sätt. Diarré orsakad av smutsigt vatten och dåliga eller inga toaletter dödar fler barn än mässling, malaria och aids gör tillsammans, och ändå pratas det inte högt om denna tysta katastrof!

Ansvaret för familjens vattenförsörjning gör att flickor missar skoldagar och många beslutar sig att sluta skolan helt när de får sin mens om det inte finns toaletter i skolan. Alltså är tillgången till rent vatten och toaletter i skolan även en lösning på frågan hur få fler flickor i världen att stanna i skolan, få en utbildning och på så sätt kunna få bättre förutsättningar i livet. Att många kvinnor väntar tills mörkret har lagt sig för att hitta en avskild plats att göra sina behov på och riskerar överfall och sexuella övergrepp är inte heller något som det pratas högt om.  Plötsligt handlar toaletter inte bara om kiss och bajs utan om utbildning, jämställdhet och personlig säkerhet.

Vi anser att vatten och sanitetsfrågan bör ges större uppmärksamhet i debatten om hur kvinnors livsvillkor kan förbättras. Att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet är inte bara en investering i jämställdhet, i stärkta mänskliga rättigheter och hälsa, det är även en investering med tydliga ekonomiska resultat. Varje krona som spenderas på förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet skapar i genomsnitt ytterligare åtta kronor i form av uteblivna kostnader och ökad produktivitet.

För oss är det oacceptabelt att vi 2012 tillåter att tusentals barn varje dag dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för övergrepp och våld. Allt detta för att det saknas tillgång till rent vatten och toaletter. Om vi aktivt vill bidra till att öka jämställdheten i världen är det uppenbart att vi måste satsa mer resurser på att öka tillgången till rent vatten och sanitet. Det är hög tid att vi börjar prata högt om detta, agerar och bidrar till att riva världens glastak!

Cecilia Chatterjee-Martinsen

generalsekreterare WaterAid Sverige

Lena Treschow-Torell

vice ordförande WaterAid Sverige

Christina Jutterström

styrelseledamot WaterAid Sverige

Harriet Wallberg-Henriksson

styrelseledamot WaterAid Sverige

UNT 8/3 2012