I snart 60 år har Scouterna funnits i Eriksberg. Massor av barn och ungdomar har genom åren fått möjlighet att växa genom vår verksamhet. I dag är vi Sveriges sjätte största scoutkår, med långt över 300 scouter och massor av aktiviteter vardag som helg. Läser man kommunens planprogram över Eriksberg finns inte vår scoutgård med, och frågan inställer sig: Finns det plats för scouter i ett växande Eriksberg?

Bakom Hågadalsskolan, alldeles vid kanten av naturreservatet Hågadalen-Nåsten, ligger ett par små röda hus. "Karlsro scoutkår" står det på en stolt skylt på gaveln. Huvudingången och den stora mötessalen byggdes till av kåren 1996–1997, med hjälp av ideella krafter. Nu ligger husen mörka och igenbommade sedan en brand i slutet av 2015.

Kommunen äger fastigheten, och deras besked är att den inte ska återställas, utan rivas.

Sedan branden har kåren hållit till i Hågaby, men den 31 mars åker vi ut även från den tillfälliga lokalen.

Så, medan scoutgården står igenbommad och obrukbar är över 300 scouter snart utan lokaler, och i det långsiktiga planprogrammet finns vi inte alls med.

Scoutgården i Eriksberg har varit fyllt med oräkneliga barn och unga veckans alla kvällar och helger under mer än tjugo års tid. En sexåring har tänt sin första tändsticka här, en tioåring har tagit knivbevis och en trettonåring har planerat sin patrullhajk. Här har majblommor delats ut till ivriga scouter som genom egen arbetsinsats bidragit till majblommefondens verksamhet för utsatta barn.

Enbart 2016 bidrog Karlsros scouter med dryga 70 000 kronor!

Scouterna är med sina 65 000 medlemmar en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Vi erbjuder en relativt billig fritidsverksamhet och scoutkårens stödfond hjälper till i familjer som inte har råd. Vi ser en tydlig ökning av antalet barn med särskilda behov inom scoutrörelsen. Kanske får de inte vara med på sina egna villkor i andra sammanhang?

Scouterna ger unga möjlighet att lära genom att själv pröva, att öva demokrati och ledarskap, lära känna naturen, utveckla egna förmågor och ta ansvar. Scouterna är också en extra gemenskap, en annan kompiskrets, en trygg miljö för att utvecklas som människa och att få vara sig själv. Vi menar att Scouterna har en viktig roll att fylla i Eriksberg och Uppsala för att ge barn och unga en meningsfull och utvecklande fritid!

Nu finns stora planer på förändringar av hela stadsdelen Eriksberg. Vi är oroliga för att det inte finns någon plats för oss i dessa planer.

I planprogrammet för Eriksberg är tomten där scoutgården står i dag markerad för användning till skola, och byggnaden finns inte kvar på kartan.

Scoutgården i Eriksberg har ett idealiskt läge. Det är nära till naturen och vi stör inga grannar. Många barn bor i närheten och kan själva ta sig till scoutgården. En scoutgård, på nuvarande plats eller i närheten, skulle kunna användas av flera organisationer gemensamt. Den skulle kunna vara en resurs för skolan och annan verksamhet som behöver närhet till naturen. För oss fungerar enkla lokaler som tillåter stoj och lek, hantverk, matlagning och sovsäckar.

Vi uppmanar därför kommunen att redan från början planera Eriksberg så att det får plats fler former av ungdomsaktiviteter än fotboll och annan idrott.

Scouternas lokalfråga behöver lösas på både kort och lång sikt så att vi kan bidra till att göra fler unga redo för livet!

Finns det plats för scouter i Eriksberg? Vårt svar på frågan är tveklöst ja! Scouterna behövs i ett växande Eriksberg, både nu och i framtiden!

Karlsro scoutkårs styrelse genom Camilla Sundén, ordförande