Det är helt riktigt att Region Uppsala inte tar ansvar för att erbjuda tillräckligt med AT-platser.

Därför har vi Kristdemokrater krävt att andelen AT-tjänster utifrån det behov av framtida läkare vi behöver ska mätas i vår budgetuppföljning. Tyvärr avslogs vårt förslag.

I ett läge där regionen alltså vill stänga vårdcentraler på grund av läkarbrist väljer man aktivt att år efter år erbjuda för få AT-tjänster. När jag talar med kollegor runt om i landet upplever de helt andra problem än Uppsala. De försöker öka antalet platser men kan inte eftersom det inte har tillräckligt med behöriga handledare.

Landsting som vill erbjuda platser saknar alltså handledare och landsting som har handledare väljer att inte erbjuda platser.

Samtidigt som det på i stort sagt varje sammanträde diskuteras hur vi ska kunna bemanna exempelvis vårdplatser och minska behovet av hyrläkare. Tala om att binda ris för egen rygg.

Samma problem gäller för ST-platser. Det saknas helt kartläggning och sammanställning av hur behovet specialistläkare med olika inriktningar ser ut i landet. Och det finns definitivt ingen samordning av hur många utbildningsplatsers som behövs, inte ens på regionnivå. I stället bygger systemet på att varje verksamhet utbildar för framtida behov. Det klart att det inte fungerar för ekonomiskt trängda och av vårdköer tyngda verksamheter.

Även om det skulle bli som vi vill, nämligen att regionplan och budget skulle ha mål för antal ST- och AT-platser tror vi inte att det räcker.

Det är uppenbart att vi i landsting och regioner inte själva klarar av att lösa detta och att en tydligare statlig styrning behövs. Det är en fråga som vi i KD länge varit enda parti att driva men som nu väcker intresse hos allt fler. Det ska vara patienten och dennes behov som ska vara i centrum. På sikt vill vi att staten tar över ansvaret för den avancerade sjukhusvården så att vi kan nyttja våra gemensamma resurser på ett bättre sätt. Men att staten sätter ner foten i frågan om bristen på AT-tjänster vore ett steg i rätt riktning.

Anna-Karin Klomp, regionråd (KD)