Lennart Bengtsson
professor
University of Reading, UK
gästprofessor vid Uppsala universitet
UNT 19/11 2009