Den omedelbara effekten blev att den väntade maktväxlingen, från en socialdemokratisk regering under Tage Erlander till en borgerlig, ledd av FP-ledaren Sven Wedén, uteblev. Socialdemokraterna fick i verkligheten ett av sina bästa valresultat någonsin – delvis för att kommunisterna åkte ned på tre procent. Mer invasionen kom också att definiera mångas politiska engagemang för lång tid framåt.

Paralleller till Ukraina finns där. Då som nu handlade det i grunden om att strävan efter demokrati och närmande till Västeuropa upplevdes som ett dödligt hot av de styrande i Kreml, som inte såg någon annan möjlighet än att gripa in militärt. Då som nu går en kall vind genom hela Europa.

Den sittande regeringen framstod 1968, med bara ett par veckor kvar till valet, som en trygghet i en orolig värld. Skulle något liknande kunna ske nu? Det beror förstås på vad som händer i fortsättningen. För den som försöker identifiera faktorer som kan påverka valutgången i höst och som ligger vid sidan av de vanliga politiska stridsfrågorna – ”faktor X” som det ibland heter – ligger försvaret nära till hands. Men det är inte troligt att effekten blir en upprepning av det som hände 1968. Den politiska rollfördelningen är alltför otydlig.

Två regeringspartier, Folkpartiet och numera också Kristdemokraterna, har pekat på den ryska attityden till de tidigare sovjetrepublikerna sedan långt före Ukrainakrisen och också argumenterat inom regeringskretsen för ökade försvarsanslag.

 Moderaterna har varit närmast demonstrativt ointresserade och lät under alliansens första mandatperiod Mikael Odenberg avgå som försvarsminister när han protesterade mot Anders Borgs inställning. Nu signalerar Moderaterna helt om, men frågan är om förtroendet kan återupprättas på den korta tid som återstår till valet.

Socialdemokraterna har under flera år sagt ungefär detsamma som FP och KD, men har inte anvisat större anslag i sina budgetalternativ. Och partiet planerar att bilda regering ihop med Miljöpartiet, som inte tycks vilja dra några nya slutsatser alls av det läge som uppstått de senaste veckorna. Den väljare som vill lägga sin röst så att den bidrar till en förstärkning av försvaret kan nog hitta ett eller ett par partier att välja på, men vilket regeringsalternativ som inger störst trygghet om det internationella läget skärps är en helt öppen fråga.

Försvarsberedningen har just fått förlängd tid till mitten av maj. Det behövs inte så mycket i sak som för att Moderaterna ska hitta en reträttväg från sin hittillsvarande politik. Försvaret blir knappast en faktor som påverkar regeringsfrågan i höst. Men för enskilda partier borde försvarsfrågan ändå få betydelse.