Eller varför kan inte Fiskeriverket gå med i branschorganet Yrkesfiskarna?

Jag tror nog att de flesta fattar varför det inte är särskilt lämpligt. För tydlighetens skull har lagstiftarna ändå cementerat detta i vår grundlag: Alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter skall iaktta tre principer: likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet.

För även om Yrkesfiskarna och LRF är politiskt obundna organisationer så verkar de aktivt för kommersiella intressen inom en viss bransch. De är lobbyorganisation om man så vill.

Nästa fråga är därför hur den statliga myndigheten Luftfartsverket kan liera sig med flygets branschorganisation Svenskt flyg. Detta faktum är faktiskt mer anmärkningsvärt än att miljöminister Karolina Skog (MP) i förra veckan uppmanade både LFV och statliga Swedavia att lämna Svenskt flyg.

Statsvetaren Bo Rothstein har en poäng när han till Dagens Nyheter säger att det är LFV:s generaldirektör Ann Persson Grivas som borde få svara inför KU i stället för Karolina Skog. Persson Grivas, som tillträdde tjänsten för snart ett år sedan, borde ha hunnit fundera över myndighetens grundlagsstadgade opartiskhet.

Fortsättning lär följa. Karolina Skog har ju rätt. Men vi ska som bekant inte ha ministerstyre. Men någon måste ändå säga som det är. Och det gör Bo Rothstein i DN: "LFV är i solklar konflikt med grundlagen."

Maria Ripenberg