I veckan har en grupp ensamkommande afghanska flyktingungdomar genomfört en manifestation i Stockholm med kravet att utvisningarna till Afghanistan stoppas. Det är ett rimligt krav.

I maj beslutade Tyskland att tills vidare stoppa utvisningar till Afghanistan. Givetvis kan Sverige göra samma sak. Av- och utvisningar av afghanska flyktingar bör stoppad av främst två skäl.

För det första är säkerhetsläget i Afghanistan mycket allvarligt. Sveriges ambassad i Kabul avråder svenskar från alla resor till landet och Migrationsverket menar att säkerhetssituationen i Afghanistan ständigt försämras. Konfliktläget kan beskrivas som ett ”eskalerande dödläge där konfliktaktivitet och stridigheter intensifieras” heter det i Migrationsverkets senaste lägesanalys som gjordes för en månad sedan. Ändå är ett generellt stopp för utvisningar av flyktingar till Afghanistan inte aktuellt, menar Migrationsverket. I ett brev till demonstranterna i Stockholm skriver myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att konflikten i Afghanistan ”inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet”.

Visst är de regionala skillnaderna i landet stora. Afghanistan är inte Syrien – ännu. Men talibanrörelsen intar ständigt nya områden på landsbygden och terrorsekten IS har börjat rikta blickarna mot Afghanistan efter kollapsen i Irak. ”Säkra” områden kan snabbt bli farliga, som Andreas Stefansson från Svenska Afghanistankommittén säger till Svenska Dagbladet (SvD 9/7). Om nu svenska UD avråder svenskar från resor till hela Afghanistan, hur skulle det då kunna vara säkert för återsända flyktingar att vistas där?

Det andra skälet till att låta flyktingarna stanna är att de i många fall inte har något att återvända till. Flera av de afganska flyktingar det handlar om är ensamkommande ungdomar som hunnit etablera sig i Sverige och dessutom saknar ett nätverk i Afghanistan. Migrationsöverdomstolen slog i en dom nyligen fast att för unga människor är tillgången till ett eget nätverk i Afghanistan av helt avgörande betydelse för att de inte ska bli utnyttjade eller rekryterade till pågående konflikter. De afghanska myndigheterna kan inte erbjuda något skydd för återvändande ungdomar.

Det har gått 16 år sedan den amerikanska invasionen i Afghanistan. Någon seger i kriget har aldrig varit i sikte och med Donald Trump i Vita huset kan vi vara säkra på att det saknas en genomtänkt plan för det fortsatta amerikanska engagemanget. Men om USA helt lämnar Afghanistan skulle talibanerna ta över och återinföra den förtryckarregim som rådde före 2001.

Det är lätt att känna hopplöshet inför situationen i Afghanistan. Det minsta vi i Sverige kan göra är att inte spä på det humanitära lidandet i landet genom att fortsätta utvisa människor dit. De afghanska flyktingarna i Sverige bör få stanna.

Sebastian Sundel