I utredningen föreslås att papperslösa flyktingar ska få samma subventionerade sjukvård som du och jag. Eller, enklare uttryckt; alla i Sverige ska ha rätt till bra och likvärdig vård. Det kan tyckas självklart, men i dag har papperslösa endast rätt till akutsjukvård och landstingen kan begära att personen i fråga betalar hela notan själv, vilket gör att papperslösa riskerar att skuldsätta sig för en lång tid framöver – om de över huvud taget vågar söka hjälp. Det kritiseras av både FN och humanitära organisationer och Sverige placerar sig välförtjänt på en av jumboplatserna inom EU när det gäller vård till papperslösa.

Lyckligtvis har inte alla landsting valt att lägga sig på miniminivån. Flera stycken – bland annat Uppsala – har antagit riktlinjer som reglerar kostnaderna för de papperslösa och avskriver dessutom obetalda sjukhusräkningar. Inget landsting kan dock mäta sig med Sörmland, som bestämt sig för att inte vänta på att regeringen ska behaga skicka utredningen på en långdragen remissrunda. I stället har de tagit saken i egna händer och fastslagit att alla i länet ska få den vård de enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter har rätt till.

I samma veva uppmanar de statsminister Fredrik Reinfeldt att jobba för att få till stånd en ändring i lagen, så att alla papperslösa flyktingar får samma rätt till vård som dem med permanent uppehållstillstånd (SvD Brännpunkt 7/4). I väntan på att han och regeringen ska agera uppmanar Sörmland andra landsting att följa i deras fotspår.

”För dyrt,” kommer givetvis några att hävda. Knappast. Antalet papperslösa i hela landet beräknas vara mellan 10 000 och 35 000 personer och långt ifrån alla behöver dyr vård. Att öppna sjukhusportarna för dessa människor kommer således inte att bli en tung post i ett enskilt landstings budget, särskilt inte eftersom en del papperslösa (men långt ifrån alla) redan får hjälp ”vid sidan av”.

I det här fallet handlar det alltså inte om att prioritera. Det handlar snarare om att vilja.