Även om färre talar om en ”systemkollaps” jämfört med tidigare, är ändå åsikten att ”det går åt fel håll” vanlig. TCO:s tankesmedja Futurion gav forskaren Jesper Strömbäck i uppdrag att ta reda på hur Sverige står sig i den internationella konkurrensen, på områden som demokrati och pressfrihet, innovationsförmåga, konkurrensförmåga, social rättvisa och mänsklig utveckling.

Rapportens inledning anknyter till välkända föreställningar. ”Står Sverige inför en systemkollaps? Vad hände i Sverige igår kväll? Sjunker tilliten i Sverige? Håller något på att gå sönder i Sverige? Går utvecklingen åt rätt eller åt fel håll? Hur stor anledning finns det att känna oro för samhällsutvecklingen och framtiden i Sverige?”

Svaren i rapporten är inte heller oväntade. Att Sverige befinner sig på topp fem eller topp tio på de flesta områden är också någonting som hörs med jämna mellanrum. Det är i tolkningen av statistiken som åsikterna går isär. Den kan tas som intäkt för att allt är väl, att ingenting behöver göras. Eller så kan den ignoreras helt eftersom man tror sig veta att det ändå håller på att gå åt skogen.

Problem som Sverige verkligen behöver ta tag i är segregationen, utanförskapet och uppdelningen mellan stad och land. Detta får mycket litet genomslag i den generella statistiken under en högkonjunktur, när de allra flesta i samhället får det bättre. Problemen kan ändå upplevas som mycket större än de faktiskt är, vilket visar sig i de nationella SOM-undersökningarna. I undersökningen för 2015 svarade 60 procent att utvecklingen gick åt fel håll, i fjol var det 54 procent.

Internet som helhet, och särskilt våra egna internetbubblor, är bra på att förmedla känslor. Känslan av att kriminella gäng tar över eller att vi får mindre och mindre att leva på för varje månad tar inte sällan över från verkligheten och fakta.

Men ska vi då låtsas som ingenting när skjutningarna på öppen gata ökar, i Uppsala och på andra håll? Nej, men man måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Världen blir bättre, med färre krig och minskad fattigdom, samtidigt som situationen på vissa områden börjar att bli akut, exempelvis för klimatet. Sverige har också under 100 år utvecklats till ett av världens bästa länder att leva i, samtidigt som det i dag finns ett antal akuta problem som måste hanteras.

Vi behöver mer statistik, inte mindre. Och vi behöver mer detaljerad statistik som kan resultera i fler förslag till lösningar. Det kan hända att någon ser statistiken som bevis för en alltför ljus bild av ett land som brottas med allvarliga problem. Men, som det slås fast i slutsatserna i Futurionrapporten, ”i dagens samhällsdebatt framstår den överdrivna optimismen som ett mindre problem än den överdrivna pessimismen”. En slutsats man kan dra av de senaste SOM-undersökningarna är ändå att det går åt rätt håll för den överdrivna pessimismen.