I fem år har den svenske hjärtläkaren Fikru Maru suttit fänglad i Etiopien, anklagad för terroristbrott och för att ha legat bakom ett uppror som skedde i ett fängelse där han tidigare satt. Han har själv varit sjuk under tiden. För en vecka sedan meddelades plötsligt att han inte längre var misstänkt och på tisdagen släpptes han fri. Mitt i glädjen är godtycket i ett odemokratiskt system fasanfullt. Individen står maktlös, liksom alla som försöker arbeta för ett frisläppande och visa på uppenbarligen grundlösa anklagelser.

Han är inte hemma än, Fikru Maru, men törs ändå tro på en snar återförening med sin familj. Det är förstås oerhört glädjande. Godtycket styr dock ännu ödet för många fångar i Etiopien och i grannlandet Eritrea.