Men det återstår verkligen att se. Spekulationerna går ut på att Israel skulle ställas inför krav på en ny och mer konstruktiv hållning till den nästan nedlagda fredsprocessen och att USA samtidigt skulle ge palestinierna en framgång på något annat område. Det finns uppgifter om att Trump ska ha antytt något sådant i samtal med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Men så länge inget handfast tyder på motsatsen så framstår beslutet att erkänna Jerusalem som huvudstad och flytta den amerikanska ambassaden dit mest som ännu ett exempel på hur Trump tror att man bedriver internationell politik. Utan tyngande kunskaper eller konsekvensanalyser och utan att lyssna på några allierade sopar presidenten undan USA:s traditionella linje utan att någon riktigt vet vad som händer sedan.

Frihandelsavtalet för Stillahavsregionen övergavs så fort Trump tillträtt – ett beslut som enbart leder till att Kinas manöverutrymme ökar. Inreseförbudet från ett antal muslimska länder skadade USA:s anseende helt i onödan. Beslutet att lämna Parisavtalet om klimatpolitiken applåderades av Trumps mest hängivna anhängare, men vad beslutet verkligen innebär återstår att se. Presidenten var också nära att dra sig ur kärnenergiavtalet med Iran, men har tills vidare hejdat sig.

Västra Jerusalem har varit israeliskt sedan staten upprättades och där ligger både parlamentet, Knesset, och andra statliga institutioner. Ingenting av detta ändras genom Trumps beslut. Men östra Jerusalem ockuperades och annekterades av Israel under sexdagarskriget 1967. USA har hittills haft samma inställning som FN och det internationella samfundet i övrigt: Jerusalems formella status kan inte avgöras förrän ett fredsavtal mellan israeler och palestinier finns på plats.

Det finns i och för sig inte något i Trumps tal som utesluter att Jerusalem också skulle kunna vara huvudstad i en palestinsk stat som existerar vid sidan av Israel, på det sätt som har förutsetts i en rad fredsplaner genom åren. Inte heller utesluter hans tal i och för sig den tvåstatslösning som de allra flesta ser som grunden för ett framtida fredsavtal. Men Trump uttrycker sig i svepande ordalag och tycks sällan bekymra sig om hur hans uttalanden uppfattas av andra.

Om han verkligen skulle ha en plan så är risken mycket stor att denna visar sig vara ogenomförbar – om inte annat så som en konsekvens av Trumps eget sätt att klampa in i en av världens mest inflammerade konflikter. Spänningarna kring Jerusalem och de heliga platserna lär inte bli mindre av att USA:s president förefaller ta ensidig ställning för den ena sidan. Vad skulle han kunna erbjuda palestinierna som skulle möjliggöra nya fredssamtal?

Håkan Holmberg