Vid den avslutande programpunkten på torsdagen diskuterade Piratpartiets ordförande Anna Troberg yttrandefriheten i en demokrati med Allmänhetens pressombudsman, Ola Sigvardsson. Trobergs synpunkter var så uppenbart ogenomtänkta att de inte kan få stå okommenterade.

I korthet kan hennes uppfattning uttryckas så att yttrandefriheten hotas av att den som anonymt skriver hatiska inlägg mot personer eller grupper på nätet riskerar att ”hängas ut” i medierna. Det exempel hon närmast anförde var Expressens exponering av ett antal anonyma näthatare i höstas, men formuleringarna var så allmänna att de tycktes kunna täcka lite av varje. Under alla omständigheter var den inre logiken i hennes inlägg att personer som anonymt ägnar sig åt hat och hets på nätet ska ha sin frihet att göra detta, medan tidningarna inte ska ha sin journalistiska frihet att berätta om saken.

Troberg beskrev ”medierna” som om det vore fråga om en myndighet. Men tidningar, radio och tv är självständiga företag som vart och ett fattar sina egna publicistiska beslut. Många har hittills avstått från att exponera näthatare, Expressen valde att göra det. Det ena är lika tillåtet som det andra och för Expressens val talar naturligtvis att det bland de ”uthängda” personerna fanns sådana som hade politiska förtroendeuppdrag.

Artikelbild

| Håkan Holmberg, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning.

Tanken att personer som gör anspråk på allmänhetens förtroende men samtidigt anonymt bedriver hets mot utpekade grupper inte skulle få avslöjas i en tidning är lika oroande som ohållbar. Det är en av pressens och mediernas huvuduppgifter att granska både makthavare och personer som vill bli makthavare. I detta måste ingå att kunna avslöja om de i det fördolda ägnar sig åt sådant som inte är förenligt med det förtroende från allmänheten som de söker.

Och samma resonemang kan naturligtvis föras också om personer utan förtroendeuppdrag av något slag. Syftet med hatiska inlägg på sociala medier är att genom skrämsel och personligt obehag förhindra meningsmotståndare från att yttra sig. En tidning kan ta bort inlägg av detta slag på sina egna debattforum – det är inte ett hot mot yttrandefriheten utan en förutsättning för att en debatt överhuvudtaget ska kunna föras.

 Som Ola Sigvardsson konstaterade är kanske det största hotet mot yttrandefriheten i Sverige i dag att anonyma personer tar sig ”rätten” att försöka tysta andra genom utfall på nätet. Det hör till tidningarnas och mediernas huvuduppgifter att ta ansvar för att frågor av olika slag kan debatteras med respekt för fakta och utan kränkande tillmälen.

Konsekvensen av Trobergs inställning är att statsmakterna bör förbjuda tidningar och andra medier att arbeta fritt. Möjligen har hon inte tänkt så noga på den konsekvensen heller.