I skrivande stund njuter många svenskar av varma julidagar och välbehövlig semester. Sommarvärmen inleddes redan i maj och verkar stanna för evigt. Men värmen, och framförallt bristen på nederbörd, gör också att många svenskar ligger sömnlösa. Framförallt är det skogs- och lantbrukare som har det svårt att hantera extremvädret som har lett till brist på foder till djuren samt problem med att planera ny skogsmark. Flera varnar för att skördarna kommer bli avsevärt mindre och en ansökan till EU:s krisfond har skickats in. Vattenbristen till följd av torkan hotar, och flera kommuner har infört bevattningsförbud. Även våra grannländer Finland, Tyskland och det baltiska länderna lider av torka.

Även mer långsiktiga och dramatiska förändringar registreras nu från olika platser i världen såsom att permafrosten uppe i Svalbard delvis har börjat tina. Under våren har ovanligt starka orkaner dragit fram och omfattande skogsbränder ägt rum på flera platser. Häromdagen uppmättes rekordvarma temperaturer i norra Algeriet.

Man ska vara aktsam med att dra likhetstecken mellan väder och klimat. Men av allt att döma kommer extremväder att bli vanligare i och med ökade klimatförändringar. Det kommer bland annat ta sig i uttryck i havsnivåhöjningar och svårigheter att ha en livskraftig livsmedelsproduktion.

Faktum är att förändringarna redan är här. I dag är det vanligare att klimatförändringarna tvingar människor på flykt från sina hem än väpnade konflikter. Samtidigt skapades flyktingkonventionen för personer som blir förföljda av politiskt förtryck eller krig, inte drastiskt förändrade livsvillkor på grund av väder.

Parisavtalet har som övergripande mål att hålla den globala temperaturökningen under två grader. Även om vi skulle nå tvågradersmålet, vilket väldigt lite tyder på, kommer vi stå inför klimatförändringar som kommer förändra livsvillkoren för många människor. I och med Parisavtalet torde det vara en förståelse som världens ledare numera har, samtidigt går det trögt med att hitta åtgärder som kan åstadkomma en verklig omställning och anpassning.

I Sverige är vi på många sätt privilegierade ur ett globalt perspektiv, även om sommarens torka visar att det finns rejäla problem även på våra breddgrader med framförallt livsmedelsproduktionen.

I dagsläget finns ingenstans, Elon Musks rymdambitioner till trots, att fly när planetens resurser ger vika. Jordens begränsningar är det vi har att förhålla oss till. Vi kommer behöva leva med klimatförändringar och ändrade livsvanor under lång tid framöver och vi gör klokt i att förbereda våra samhällen, både globalt och lokalt. För även om klimatförändringar är en framtidsutmaning finns det ingen anledning att luta sig tillbaka i sin solstol och ge upp. Människans innovationsförmåga är större än så.