Men nya premiärministrar brukar vilja skapa sig legitimitet och May har säkerligen övervägt ett antal argument som inte nödvändigtvis redovisas öppet. Hela hennes tid som premiärminister, nu och de närmaste åren, kommer att domineras av Brexitprocessen. På åtminstone fyra sätt kan ett nyval, om det går som hon önskar, hjälpa henne igenom denna period.

Ett nyval nu gör det svårt att kräva en ny folkomröstning, en tanke som förts fram från flera olika håll. Väljarna får ju yttra sig i parlamentsvalet.

Det blir lättare för May att driva den ”hårda Brexit-linje” som hon bundit sig för. Efter ett nyval blir det svårt att hävda att väljarna inte fått yttra sig om beslutet att lämna inte bara EU utan också hela den inre marknaden.

Dessutom kan hennes ställning stärkas gentemot hårdföra EU-motståndare i hennes eget parti som kan väntas opponera sig när de nödvändiga kompromisserna och reträtterna ändå kommer.

Om valet går någorlunda bra så kan det också bidra till att minska legitimiteten i kraven på en ny skotsk folkomröstning om självständighet.

Till allt detta kommer att hon har en chans att förnedra det största oppositionspartiet Labour, som saknar en sammanhängande EU-politik och drivits långt åt vänster under Jeremy Corbyns ledning.

Men det saknas inte risker. De konservativa leder just nu stort i opinionsundersökningarna. Men valrörelser kan ibland bara genom att äga rum ändra förutsättningarna. De EU-vänliga Liberaldemokraterna kan få tillbaka förlorade mandat genom att vara det parti som tydligast står för öppenhet mot omvärlden. Samtidigt kan en del konservativa väljare ”för säkerhets skull” denna gång gå till det EU- och främlingsfientliga UKIP. Och hur går det egentligen i Skottland?

May kan ta en större risk än vad opinionssiffrorna just nu visar.

Håkan Holmberg