Rätten till fortsatt försörjningsstöd räknas på 75 procent av inkomsten maximalt i två år.
Det är ett utmärkt förslag. Men i utredningen finns även andra förslag som bör beaktas ytterligare. Bland annat föreslås en möjlighet för kommunerna att, oavsett ålder, anvisa alla som beviljats socialbidrag till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Den som inte deltar får inget stöd.
Kunskapsläget är dock, som det konstateras i utredningen, bristande. Ingen vet med säkerhet om dessa åtgärder fungerar. Det har dock visat sig att flera kommuner inte klarar av att göra en individuell bedömning av den hjälpsökandes förmåga att klara av att arbeta, studera eller på annat sätt bli självförsörjande. I stället ställs samma rutinmässiga krav på alla hjälpsökande, vilket i enskilda fall lett till katastrofala följder.
Socialbidraget ska utgöra det yttersta skyddsnätet. Om man ska förändra det bör man veta vad man gör. Innan de lägger fram sin proposition borde regeringen därför både tänka till och tänka om.