Den ansvarige var en nionde rumänsk medborgare som tidigare dömts till fängelse för mord. Det brott som UNT beskrev i måndags och tisdags inträffade under 2014 och ledde förra året till att samme man dömdes till tolv års fängelse för människohandel. Domarna i Rumänien ska ha varit okända för Uppsalapolisen. Hade kontakterna med Rumänien varit bättre så hade det också varit lättare att undersöka om liknande tvång förekommer också i dag. Mycket talar dessvärre för att det är just så, men många brottsoffer tvekar att vittna och det är inte alltid lätt att få fram tillräcklig bevisning.

Polisen arbetar nu systematiskt och med nya metoder för att bryta upp nätverken för människohandel. Det handlar om grova brott som givetvis måste behandlas och betraktas på samma sätt som grova brott av annat slag. Om de flesta eller bara en del av de tiggare med bakgrund i Rumänien eller Bulgarien som finns i Sverige är offer för denna verksamhet vet vi i dag inte.

Tiggeri är ovärdigt, men svårt att förbjuda. Människohandeln och tvånget kan finnas kvar i alla fall men ta sig andra uttryck. Det är viktigt både för samhället och för de människor som drabbas att denna form av kriminalitet så långt det bara går kan tvingas bort från landet.

Håkan Holmberg