• söndag 26 april 2015
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Kör intervaller om du vill utvecklas i din... Träning och hälsa Träning och hälsa
Vädersponsor:

Rösta nej till datalagringsdirektivet!

Vi har en förmåga att anpassa oss, att efter hand normalisera det som tidigare tycktes märkligt eller till och med farligt. Det är via anpassning vi överlever och utvecklar samhället. Men all förändring är inte av godo. Det är därför vi har principer, som kan hjälpa oss att skilja det som utvecklar samhället i positiv respektive negativ riktning.

På sistone har vissa av dessa principer, som alla individers rätt till privatliv, hamnat i skymundan i takt med att kraven på utökad övervakning blivit allt mer högljudda. Detta trots att det mycket sällan går att visa att övervakningen är mer effektiv än andra metoder, som inte inskränker individens integritet lika mycket.

Men vi börjar vänja oss vid att bli övervakade. Vi ifrågasätter inte längre nyttan av övervakningen på samma sätt som vi gjorde inför riksdagens beslut om FRA-lagen.
Inför riksdagens beslut om ett införande av datalagringsdirektivet i dag har den vanligaste reaktionen bland våra folkvalda varit en uppgiven suck. Trots att de vet att datalagringsdirektivet i grunden kommer att urholka vår rätt till privatliv kommer en majoritet med all sannolikhet att välja det enkla alternativet och rösta ja.

Men riksdagsledamöterna har samtidigt en skyldighet att följa de principer som garanterar rättsstatens fortlevnad. De kan inte skylla på vare sig partilinjen eller regler i EU-fördrag för att svika denna plikt. I fallet med datalagringsdirektivet borde det därför bara finnas ett alternativ och det är att rösta nej.

  Share on facebook Share on Goggle+

Ledare

Igår 00:00 LEDARE. Det är ingen nyhet att migranter världen över är beredda att riskera livet i hopp om en bättre framtid för sig och sin familj. Latinamerikaner gör livsfarliga färder på tåg och lastbilar med målet att korsa USA:s södra gräns medan afrikaner och invånare i Mellanöstern försöker ta sig in i Europa på samma vis, här med hjälp av hänsynslösa människosmugglare som erbjuder plats i lastbilar eller på knappt sjödugliga båtar över Medelhavet.

Steg i rätt riktning

EU visade i torsdags en mer beslutsför sida som ger visst hopp om förbättring.