Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har avgjort fyra av sex vägledande fall som rör bank-id-bluffar.

Nämnden konstaterar att bankkunderna i flera av fallen varit oaktsamma då de låtit sig luras av bedragarna. Men inte så pass att de helt ska stå för förlusterna själva. Bara i ett fall tycker nämnden att kunden själv ska stå för hela förlusten.

Det är bra om bankerna hålls ansvariga så att systemen kan utvecklas och bli säkrare. Det borde till exempel inte gå att logga in på konton samtidigt, tekniskt går det att lösa. Nordea säger till TT att man ska "analysera och begrunda" ARN:s beslut.