Många av de skadade har fått bestående men, som hjärnskador, nedsatt hörsel och amputerat ben. Akilovs uttalade avsikt var att döda långt fler.

Akilov har erkänt terrorbrott, men däremot inte försök till mord på alla de skadade. Men i grunden finns inget tvivel om vad som hände. Någon ny bild av dådet på Drottninggatan lär inte komma fram. Dokumentationen är överväldigande.

Däremot kan rättegången ge en fördjupad och mer fullständig bild av bakgrunden och av Akilovs kontaktmönster och krets av inspiratörer eller ”rådgivare”. Hans brott kan inte göras ogjort, men kanske kan utredningen och domstolsförhandlingarna ge sådan fördjupad kunskap att nya dåd av liknande slag blir svårare att planera och genomföra.

Håkan Holmberg