Nu vill justitieminister Morgan Johansson också kriminalisera sexköp utomlands. Men att göra det är inte något som självklart följer av den sexköpslag vi har. Inte för att sexköp skulle vara mindre förkastligt om det sker i Thailand eller Spanien, utan för att en sådan lagstiftning riskerar att skapa nya problem som vi knappast vill ha.

Det finns några argument för regeringens förslag. Ett är att en sådan ny lag skulle kunna motverka prostitution. Ett annat är att den internationella samsyn om sexköp som i dag saknas skulle kunna främjas om något eller några länder ”går före” – som Norge har gjort.

Men det finns inga garantier för en sådan utveckling. Däremot finns invändningar mot förslaget som är svåra att resonera bort. Den normala principen är ju att varje land stiftar sina egna lagar och att straff för handlingar utomlands förutsätter att dessa var olagliga både i Sverige och i det land där de ägde rum (principen om dubbel straffbarhet).

De undantag från denna princip som finns gäller sådana handlingar där det verkligen föreligger en internationell samsyn, som barnsexbrott eller terrorism.

Att en sådan samsyn inte gäller för sexköp är beklagligt, men inte desto mindre ett faktum.

Samtidigt finns det sådant som är kriminellt i andra länder, men lagligt i Sverige. Ett exempel är homosexuella handlingar. Ett annat är abort. Andra exempel kan handla om att förolämpa statschefen. Skulle vi tycka att det var en bra ordning om kvinnor från länder med abortförbud straffas hemma om de genomgått en laglig abort i Sverige? Eller att svenskar riskerar straff utomlands för handlingar som är lagliga här?

Knappast. Men vi bör inte bidra till en sådan utveckling genom att själva frångå huvudregeln om dubbel straffbarhet. Frågan har redan utretts en gång och utredaren avrådde från det förslag som regeringen nu ändå vill lägga fram. Det bästa vore om det avslogs av riksdagen.