Det är inte jordens temperatur det gäller, eller dieselavgaser. Det är kroppsdelar som staten ”erbjuder” sig att mäta hos unga flyktingar. Annars kan deras ålder skrivas upp till 18. Ändå.

En ny studie av två specialister i rättsmedicin, Petter Mostad och Fredrik Tamsen, visar nu att över hälften av vissa grupper som efter röntgen bedömts vara vuxna i själva verket kan vara barn. Särskilt gäller det individer som ansetts ha ”moget knä” men ”omogen tand”. Forskarna påtalar systematiska fel i det sätt på vilket Riksmedicinalverket, RMV, använder metoderna MR-knä och tandröntgen.

Johan Bring, statistiker vid Uppsala universitet, säger till Göteborgs-Posten att han påtalat samma sak tidigare: ”De har räknat fel och de tänker fel.”

I Sverige har det blivit legio att påstå att unga afghaner ”ljuger om sin ålder”. År 2006 registrerades endast tre procent av alla levande födslar i Afghanistan år 2006. Ingen firar födelsedagar. Den muslimska tideräkningen är annorlunda. Många har vuxit upp i stora familjer på ständig flykt. I en debattartikel (UNT 22/6 -17) skriver Liberalernas kommunalråd i Uppsala, Mohamad Hassan, att han är född antingen 1970, -71 – eller kanske -73?

Så när vi i Sverige står där med våra kalendrar i ena näven och FN:s rättighetsdokument i den andra uppstår moraliska och kulturella absurditeter. Plötsligt är det steget från 17 till 18 år som är viktigast för att avgöra om sårbara tonåringar ska slippa förpassas ensamma till ett land i krig där de kanske aldrig varit och inte känner någon. Barnkonventionen, som slår fast att du är barn fram till 18 års ålder, blir ett potentiellt överlevnadshot. Det kan väl aldrig ha varit meningen? Jodå, vi slår vi på magnetröntgenkamerorna och startar en ny, skamlig era av kroppsdelsmätningsmani.

Röntgen ska vara något man gör i sista hand. Men när SVT granskade 100 asylbeslut visade det sig att verkets handläggare genomgående lade stor vikt vid de medicinska åldersbedömningarna och bortsåg från vad socialsekreterare, god man eller familjehem skrev i sina intyg. I motsats till egna regler. Ett EU-direktiv säger för övrigt att man hellre ska ”fria än fälla” om åldern på ett barn är oklar i en asyl­process.

Svenska barnläkare har sagt nej till att utföra åldersbedömningar. Tung kritik har riktats från svenska professorer, överläkare, rättsläkare, psykiatrer, osteologer och jurister samt experter i andr­a länder. Peter Mostad och Fredrik Tamsen tillhör den rad av anställda som sagt upp sig från RMV i protest mot metoden.

Inget av detta tycks bita på svenska staten. Justitieminister Morgan Johansson vill inte ens kommentera den nya studien och även RMV duckar.

Tänk om staten ljuger om ungdomars ålder?