• torsdag 30 mars 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Almtuna säkrar spelare från egna leden Rinkside Rinkside
Vädersponsor:

Tyst korruption för stora belopp

Att höga kommunala politiker och tjänstemän i Sverige döms för mutor eller korruption är mycket ovanligt. Från Motalaskandalen 1995 fram till den stora härvan i Göteborg 2010–2011 finns det bara en handfull fall där det står klart att kommunala företrädare missbrukat sin ställning för egen ekonomisk vinning. Men det betyder inte att det finns risker förknippade med de enorma belopp som hanteras i landets 310 kommuner och landsting varje år.

Den vanligaste formen av korruption är den med prefixet ”vänskap”, att uppdrag går till den som haft det tidigare eller till en släkting till den kommunanställde. Det finns en ”låt gå”-mentalitet, en vilja att vara snäll, som i sig innebär stora risker på sikt.

”Vi måste bli bättre på att värna skattebetalarnas pengar”, sade överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption på tisdagens seminarium om korruption, arrangerat av Transparency International Sverige. Han pekade på en aningslöshet och ett lättsinne i den stora offentliga byråkratin, där det är lätt att glömma bort att det är medborgarna man företräder, som anställd eller förtroendevald.

Bitvis tecknades en mycket mörk bild av den kommunala demokratin. Reglerna är komplicerade och följs därför inte. Upphandling, inspektion och uppföljning är ofta under all kritik och det finns gott om exempel på kommunpampar som inte ens anser att de ska följa lagen (avtalen mellan Nyköpings kommun och flygbolaget Ryan Air är ett exempel). Och de som ska bevilja ledningen ansvarsfrihet, kommunens revisorer, är antingen i maskopi med densamma eller i vilket fall chanslösa att utföra granskningen.

Sveriges mest kända revisor, Inga-Britt Ahlenius (Riksrevisionsverket, FN), ansåg inte oväntat att vägen till framgång går genom en mer genomgripande revision på alla nivåer. Hon ansåg också att privat drift generellt ökar riskerna för korruption.

Men det kan tvärtom vara så att alternativa driftsformer ökar genomlysningen i kommunsektorn. Med upphandlingar finns tydliga (om än krångliga) regler att hålla sig till och man tvingas att bli bättre på att specificera vad det är man vill köpa. Kan man sedan också bli bättre på kontroll och uppföljning finns goda förutsättningar för att komma till rätta med den omfattande, tysta korruptionen, vilket i sin tur kan förebygga nya skandaler av Motalatyp.

 
 

Ledare