Sannolikt. I historieböckerna kommer det i så fall att stå att MP begravdes under tyngden av den stora socialdemokratin, att de gröna frågor man velat driva sakta men säkert dränktes av ett lass betong. Kolkraften, Bromma flygplats, Förbifart Stockholm och höghastighetstågen.

Men vänta nu. Gustav Fridolin var ju glad som en speleman på tisdagsmorgonen efter att regeringspartierna kommit överens om att bygga höghastighetståg. De nya stambanorna ska vara klara 2040-2045. ”Det är fantastiskt. Det här är århundradets investering. Det är viktigt för att binda ihop Sveriges största städer”, säger Fridolin. Regeringen bjuder in de andra partierna till samtal och Centern har redan tackat ja till att prata om ”riktiga snabbtåg” som går 320 kilometer i timmen, inga ”halvmesyrer”.

Men vänta igen. Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) vill inte säga något om hastigheten på tågen, inte heller hur bygget ska finansieras. Det ska ske ”inom det statsfinansiella ramverket” och det ska inte drabba den ordinarie utbyggnaden av järnvägen, inte heller underhållet.

Det här går inte riktigt ihop. Om allt ska finansieras inom ramverket måste det ske på bekostnad av någonting annat. Underhållet är eftersatt och nästa järnvägsplan till 2030 är fulltecknad, med fyrspåret norr om Stockholm men utan en rad andra mycket angelägna satsningar. Förutsättningarna för de nya samtalen är inte annorlunda än tidigare och sannolikheten för att Miljöpartiet blivit begravt igen är hög. Den här gången kanske för gott.