Enligt uppgifter till UNT (14/9) har det under flera år varit mycket stökigt på kulturcentrumet i Sävja i södra Uppsala. Ett gäng unga män har ”till och från tagit över lokalerna och stökat runt”. Följden har blivit att Sävjaungdomar (13-18 år) inte kunnat gå till fritidsgården eller biblioteket och att personalen tvingats sjukskriva sig. För ett par veckor sedan begränsades öppettiderna till två dagar i veckan med stängning 19.00.

Problemen är som sagt inte nya och redan i fjol höstas hölls möten med polisen om situationen. Men det har alltså dröjt ytterligare nästan ett år innan kommunen agerar. Närmast planeras för att åter kunna öka öppettiderna med hjälp av vakter och fler vuxna i lokalerna. Det är bra, men man kan undra hur många böcker som blivit olästa och hur många möten som uteblivit för Sävjas tonåringar till följd av senfärdigheten.

De som förstört verksamheten i Sävja har kanske alldeles nyligen varit berättigade att vara där och ta del av den. Biblioteksassistenten Tommy Törnberg har säkert rätt när han säger att det handlar om vilsna men i grunden trevliga killar. ”De här ungdomarna har inte någonstans att ta vägen. Det behövs någonting för dem att göra”, säger han. Vad sägs om att söka jobb, gå en utbildning eller åtminstone hålla sig i skinnet?

Det är ett problem i sig när vuxna män kallas ungdomar eller, vanligare, unga vuxna. Det signalerar en övergångsperiod till vuxenlivet när man ännu inte behöver ta fullt ansvar, en period som inte har något tydligt slutdatum.

Det är inte så att dessa män kan lämnas vind för våg, att de inte behöver stöd. Den som kanske inte gått färdigt gymnasiet har stora bekymmer att ta sig in på arbetsmarknaden. Men varje åtgärd måste följas av krav och det måste vara mycket tydligt vad som är målet. Det är inte ungdomar som ska sysselsättas, det är vuxna som ska anpassas till samhället. Om man som 25-åring väljer att i stället fortsätta stöka runt på ungdomsgårdar är det polisens uppgift att se till att man kommer därifrån och i värsta fall låses in.

Alla tendenser till utanförskap, som risken att rekryteras till kriminella gäng, börjar tidigt. Egentligen ännu tidigare än de 13-18-åringar det är frågan om här. Men det är där resurserna måste sättas in, och det är deras verksamhet som måste värnas. Kostnaderna för att låta bli kan bli enorma.

Moderaternas förslag om att stänga Sävja kulturcentrum är därför feltänkt, även om talet om en ”nystart” låter lockande. Men verksamheten finns och den ska finnas kvar, till gagn för de Sävjabor som inte bara är ungdomar till namnet. Kommunen måste snarast avsätta de resurser som krävs för att åter göra Sävja kulturcentrum till en trygg mötesplats för de unga och för alla som arbetar med dem.