– Det är ett allvarligt problem, men busenkelt att lösa. Det var det som fick mig engagerad, säger han.
Det känns märkligt att prata med Martin Widmark om att svenska barn har blivit sämre på att läsa. För är det något som barn slukar i dag så är det hans böcker om Lasse-Maja och deras detektivbyrå.
Men så enkelt är det tyvärr inte. När OECD för ett par år sedan gjorde en jämförelse som publicerades i den så kallade Pisa-rapporten visade det sig att svenska barns läsförståelse hade sjunkit rejält.
– Det är viktigt att inse att det är läsförståelsen som är problemet. Svenska barn har blivit sämre på att läsa mellan raderna och att förstå underliggande budskap i texter, säger Martin Widmark.

När han insåg hur illa det såg ut bestämde han sig för att lägga skrivandet åt sidan för att under ett år engagera sig i det egna projektet En läsande klass. Projektet har som mål att Sverige ska ligga i topp i läsförståelse bland samtliga OECD-länder år 2018.
En viktig förklaring till Sveriges resultat är, enligt Martin Widmark, att skolan inte lägger ned tid på läsförståelse, utan skjuter över en stor del av ansvaret på föräldrarna. Det drabbar elever som inte har stöd hemifrån.
– Så ska man komma åt problemet måste något göras i skolan. Och lösningen är faktiskt busenkel. Det som krävs är att lärarna avsätter en halvtimme om dagen för att prata med barnen om texterna.

Att bara låta barnen sitta tysta i sina bänkar och läsa räcker alltså inte om man vill nå resultat. Barnen behöver lära sig lässtrategier. Det handlar om att prata med barnen om vad de tror kommer att hända, diskutera hur man gör när man stöter på ord man inte förstår och att sammanfatta och ställa frågor när man har läst klart.
– Det är sådant som en van läsare gör automatiskt. Det måste skolan lära barnen, säger Martin Widmark, som har sett att det fungerar i praktiken.
– Jag har säkert besökt tusen skolklasser och jag märker direkt när jag kommer till en läsande klass där lärarna aktivt jobbar och pratar om texter. Det blir ett helt annat studieklimat, barnen är mer nyfikna och jag känner direkt att här skulle jag vilja att mina barn gick.
Varje gång han går därifrån frågar han sig varför inte alla skolor gör likadant. Det är också en förklaring till att han startade projektet En läsande klass.
– Det är ett ideellt projekt som handlar om att ta fram en kursplan baserad på de här lässtrategierna, som lärare kan använda från årskurs ett till sex. Boken ska delas ut gratis till alla skolor och den skrivs av lärare, inte av mig, det är viktigt tycker jag.

Hur ser du på att alla skolor inte har skolbibliotek trots att det är lag på det?
– Det är sorgligt att höra diskussioner om hur litet ett skolbibliotek behöver vara för att räknas som ett bibliotek. Det kan inte vara vägen framåt.
De barn som nu oroar sig för att Martin Widmarks projekt ska göra att nästa Lasse-Maja-äventyr dröjer kan vara lugna. Martin har redan två nya manus färdiga.