26 trädgårdar i Uppsala deltog i evenemanget Tusen Trädgårdar.