• lördag 28 november 2015
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Fystränare till Karlskrona, Thorleifsdótti... Handbollsbloggen Handbollsbloggen
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Förlamande om sjukskrivningar

Att säga att någonting befinner sig "i fritt fall" är en klyscha i politiska sammanhang. Liksom att säga att regeringen "är handlingsförlamad". Men frågan är om inte dessa uttalanden är en ganska bra beskrivning av läget för sjukskrivningarna hösten 2015. Enligt Försäkringskassan överträffar sjukskrivningarna prognoserna kraftigt och kostnaderna för sjukpenningen, som regeringen ska minska, ser ut att öka med ytterligare 4-5 miljarder kronor 2016. "Ska vi nå regeringens mål krävs därför att arbetsgivare och läkare kliver fram på ett helt annat sätt än i dag och att samhällets inställning till sjukskrivning förändras i grunden", är Försäkringskassans bedömning.
 
Samhällets inställning har ju redan förändrats en gång. Sedan tio år tillbaka fokuseras det på arbetsförmåga i stället för läkarnas intyg, och sjukförsäkringen har fått tydliga gränser då arbetsförmågan ska prövas. Nu lättar regeringen på kraven och avskaffar den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Och samtidigt ska man minska sjukskrivningarna. Hur går detta ihop?
 
Jo, regeringen gav i förra veckan Försäkringskassan "i uppdrag att stärka sin sjukförsäkringshandläggning för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess och bidra till att den stigande sjukfrånvaron bryts". Myndigheten ska årligen rapportera om hur det går. I går kom en första rapport och det går inte alls. Vad blir regeringens nästa drag? Mera handlingsförlamning?
Johan Rudström

Herr Gurka dansar vidare

”När jag gick och tänkte på ingenting kom där ett troll med en silverring.” Det var knäpptyst i Fårö kyrka och den gänglige, nästan 90-årige mannen trollband inte bara småbarnen i Minikören längst där framme. Också alla vuxna satt och grunnade på budskapet. ”Ser jag genom ringen som trollet sett, ser jag vad ingen i världen sett. Sätter jag på stortån den ring jag fått går jag dit ingen i världen gått”.

Lennart Hellsing var inte bara barnens författare, poet och kompositör. Precis som Astrid Lindgren gick han över alla åldrar och generationer, med en kombination av djup och finurlighet. Men likheten mellan de båda är ändå att de tar barnen på allvar, att det är barnens perspektiv som gäller och att det är barnen som vinner. Det är ingen slump att både Pippi Långstrump och Krakel Spektakel förnedrar varsin karamellhandlare och äter upp allt godis (i Krakel Spektakel köper en klubba). Där fick ni, alla vuxna!

Lappricka, pappricka, puddingpastej. Här dansar Herr Gurka, Opsis Kalopsis och de andra för alltid på ängen. Bagar Bengtsson dog ung när han brände sig på brödet. Lennart Hellsing fick leva tills han blev 96. Att hans verk lever kvar är överflödigt att säga.

Johan Rudström

MP-spricka i öppen dager

"Jag kan inte. Det går bara inte." Riksdagsledamoten Jakop Dalunde gav på torsdagen röst åt de många miljöpartister som inte stödjer regeringens åtstramningar i asylpolitiken. Migration är varken Bromma flygplats eller Förbifart Stockholm, det är tillsammans med miljön den centrala delen av MP:s förtroende inför väljarna. Nu vet vi var gränsen går. Röstsiffrorna i riksdagsgruppen var 10-9 enligt samstämmiga källor. Ett förslag till i denna riktning och MP tvingas lämna regeringen.

Flyktingkrisen har skapat en klyfta i partiet som kan bli svår att lappa ihop - mellan idealister och realister, mellan gråtande ministrar och nöjda kommunalråd. Spänningen i MP mellan dem som vill ha inflytande och ta ansvar och dem som mer vill ägna sig åt aktivism har funnits hela tiden. Men nu kommer motsättningarna i öppen dager och ledamöterna kan etiketteras efter tillhörighet. Denna spricka kan bli svår att hantera för partiet.

Johan Rudström

Sverige sänker sig till ny nivå

Regeringen tror att de nya flyktingreglerna kan minska antalet asylsökande avsevärt. Men det är inte säkert att det blir så.

Regeln om tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) kommer inte att beröra 75 procent av de asylsökande till Sverige. De kommer från länder med svåra och långvariga konflikter. Den enda effekten blir att tillstånden måste omprövas om tre år, det vill säga mer jobb för det överbelastade Migrationsverket.

Regeringen inför nu ändå TUT för alla utom för kvotflyktingar, som väntat efter sexpartiöverenskommelsen 23/10. Dessutom ska rätten till anhöriginvandring tidsbegränsas och försörjningskravet skärpas. Åldersbestämning av unga ska införas och det blir id-kontroller på tåg, bussar och båtar på väg till Sverige. Den tillfälliga lagstiftningen gäller i tre år.

Det ”smärtar” att göra detta, sade statsminister Stefan Löfven. Men gränsen är som bekant nådd och då tar man till signalpolitik för att få färre att komma. Om det blir så är mycket oklart. Tanken är i alla fall att anpassningen av reglerna till övriga Europa ska ge Sverige ett andrum (Löfvens uttryck) i mottagningen.

”Nu måste fler asylsökande söka skydd och asyl i andra EU-länder”, säger statsministern. Det är hans förhoppning. Men det främsta skälet till att flyktingar vill till Sverige och Tyskland är nog inte reglementet, utan att dessa ses som två välfungerande länder där man blir väl mottagen. Sedan fortsätter ansökningarna när man väl har vänner och släktingar som tagit sig hit och rapporterat ”allt väl”. Inte vill väl regeringen sänka Sveriges rykte till de övriga EU-ländernas nivå? Nej, och därför lär många fortsätta att söka asyl i Sverige.

Jonas Sjöstedt (V) har en poäng när han säger att Sverige nu gör vad man kritiserat andra EU-länder för att göra. ”Dublinförordningen måste ses över”, säger Löfven. Och ja, det borde ha gjorts för länge sedan. Nu är det bara att konstatera att Sverige misslyckats med att påverka de övriga länderna. Och att EU misslyckats totalt med att vara det öppna Europa som är en av de bärande idéerna med samarbetet. Att Sverige blir den sista gränskontrollen som sluts är en klen tröst i sammanhanget.

Anna Kinberg Batra (M) välkomnar förslaget men är samtidigt orolig för att det "inte räcker". Samtalen mellan regering och opposition får visa om det kommer ytterligare förslag. Men det är för närvarande svårt att komma lägre än till det övrigas EU:s nivå.

Johan Rudström

Kinas svårslagna övervakningsrekord

Att Kina övervakar sina invånare är ingen nyhet. Men nu håller staten på att skapa ett system som 2020 ska innehålla uppgifter om alla de 1,3 miljarder invånarna. I ett ”socialt kreditsystem” ska allt som staten behöver veta, från betalningsförmåga till om man fuskar i skolan eller bryter mot trafiklagarna, finnas tillgängligt. Syftet är att ”civilisera” landet och komma till rätta med saker som gett Kina dåligt rykte, exempelvis mat- och läkemedelsskandaler och den omfattande korruptionen.

”Jag är inte orolig då jag inte gjort något”, säger Chen Chao till South China Morning Post (24/11). Andra håller med och uttrycker också nyfikenhet över vad som kommer att stå i ”deras fil”.

Aningslösheten visar sig också i hur den enorma köp- och säljsajten Alibaba samlar in data och graderar användarnas kreditvärdighet på en skala från 350 till 950. Över 700 är ”excellent”. ”Vi behöver ett system så att vi som är ansvarsfulla kan få fler fördelar”, säger Yolanda Liu till tidningen.

Debatten om den personliga integriteten i Kina förs mest av dem som redan råkat ut för statens övervakning. Hu Jia, en aktivist som dömts till husarrest för att bland annat ha skrivit om massakern på Himmelska fridens torg, säger att den kinesiska staten alltid kunnat kontrollera enskildas telefon- och datatrafik vid behov. ”Det nya är att det sätts i system för alla i Kina och att vi inte har någon Edward Snowden som kan göra allmänheten uppmärksam på integritetsfrågan”, säger Hu Jia.

Nu är ju inte Snowden aktiv längre och frågan är om han har några efterföljare. Något föredöme för personlig integritet är svårt att hitta i världen i dag, även om Kina tar övervakningen flera steg längre. Och hur aningslösa är vi egentligen när det gäller till exempel Google och Facebook?

Johan Rudström

redaktionella bloggar

Externa sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se