• fredag 24 oktober 2014
DJ: Skybar, Uppsala Konsert & Kongress Karolinas dj-blogg Karolinas dj-blogg
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Detta är ditt område, Bah Kuhnke!

Den nyblivna kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) kommenterade sitt uppdrag i SVT (3/10): "Det finns nog inget verktyg som är så viktigt som kulturen. Det är ett fenomenalt verktyg för att stärka demokratin."
I Sverige, kunde hon ha lagt till. Förutsatt att hon redan visste att budgeten tre veckor senare skulle ge beskedet att de svenska forskningsinstituten i Rom, Aten och Istanbul ska läggas ned 2017, under rubriken "utbildning och forskning".
 
En "kulturillgärning av rang", skriver Sanna Rayman på SvD:s ledarsida (24/10) om slopandet av mötesplatser mellan svenska och internationella forskare i Europas kulturella vagga. Särskilt gäller detta det politiskt instabila Turkiet där institutet kan spela en ännu vidare roll än på det kulturella området. Eller vad säger kultur- och demokratiministern?
Johan Rudström

Miljöpartist eller miljöaktivist?

Säg att du har röstat på Miljöpartiet. Säg att ett tungt vägande skäl har varit en bättre klimatpolitik. Du har nickat instämmande när Åsa Romson hävdat att alliansen betytt åtta förlorade år på detta område. Likaså när EU-kommissionens förslag i våras fick stark kritik av Romson. MP vill driva 60 procents utsläppsminskningar i EU till 2030, inte 40 procent.
 
Nu är Romson vice statsminister och köper EU-kommissionens förslag. Hon säger att man kom "sent in förhandlingarna" och att rutinerna på regeringskansliet ännu inte fallit på plats.
 
Säg inte att du tänker rösta på Miljöpartiet nästa gång.

Johan Rudström

Budgeten är vag på utgiftssidan

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger i dag ett budgetförslag som är tänkt att överleva omröstningarna i riksdagen. Sedan tidigare visste vi att brännande områden som energin, vinster i välfärden och omstridda infrastruktursatsningar (Bromma och Förbifart Stockholm) skjutits på framtiden. På torsdagen stod det klart att bensinskatten, det höjda barnbidraget och den nya vägskatten går samma väg. Ändå är det inte säkert att det räcker för att blidka en majoritet av riksdagsledamöterna.
 
Kvar är nämligen skattehöjningarna på 23 miljarder kronor. Pengarna ska användas för att smetas ut över välfärden kommande år, en ny politisk inriktning som S-trogna debattörer kallar det. Farorna är flera, till exempel att det inte blir några 23 miljarder i intäkter. Det kommer att arbetas mindre när skatterna höjs och jobben kommer inte att bli flera. Då riskeras nya underskott i budgeten.
 
Det finns tydliga skillnader i konkretion inom S-MP-budgeten. På intäktssidan görs skatte- och avgiftshöjningar med kirurgisk precision, på utgiftssidan skickas säckar med pengar till kommuner och landsting och så hoppas man på det bästa, vilket är "fler händer i skola, vård och omsorg".
 
Det finns förstås bra saker i budgeten också, och nämnda välfärdssatsningar är bäst när de konkretiseras. Som i satsningen på lärarlönerna. Och som det ökade underhållsbidraget till ensamstående föräldrar. Detta är bra, men som helhet räcker inte det här förslaget särskilt långt.
Johan Rudström

Bankvinster och Östros självbevarelsedrift

De svenska storbankerna fortsätter att tjäna miljarder på den svenska bostadsmarknaden. Nordeas rörelsevinst under tredje kvartalet blev tio miljarder kronor medan Handelsbanken tjänade hälften, fem miljarder. Att bolånen är helt avgörande för bankerna visar utvecklingen av räntenettot, skillnaden mellan in- och utlåningsränta, det vill säga att spararna betalar 3-4 procent i ränta på bolånet samtidigt som man får i princip nollränta på insatt kapital.
 
Det här kan inte pågå hur länge som helst. Hushållens skulder har passerat 3 000 miljarder kronor och bolånen är helt dominerande. Om bobubblan skulle spricka väntar svidande kreditförluster för storbankerna. Regler från EU-håll, som till exempel ökad kapitaltäckningsgrad, kommer då att visa sig vara i det närmaste betydelselöst.
 
Genom Bankföreningen har bankerna sent omsider börjat idka självsanering, vd Thomas Östros har varslat om nya regler för amortering. Detta är förstås ren självbevarelsedrift i syfte att öka den möjliga fallhöjden för bostadspriserna. Att bubblan förr eller senare spricker är uppenbart. Om vi ska undvika en krasch gäller det att låna mindre och därmed också minska bankernas vinster. Det är bara att hoppas att Östros är rätt person att sälja in det budskapet till sina uppdragsgivare.
Johan Rudström

Budget väcker förhoppningar hos vissa

Efter förra veckans skolsatsningar presenterar regeringen idag extrapengar till äldreomsorgen. Vänsterpartiet tar åt sig äran för att två miljarder per år under fyra år ska gå till "mer personal" i omsorgen. Återigen, precis som med skolan, är det inget fel i sig med extra medel och de kommer säkert till användning.

Men det går att ifrågasätta principerna, att höja skatter och sedan smeta ut intäkterna brett över hela välfärden, alltså skola, vård och omsorg. För det första brukar inte skattehöjningar alls ge de intäkter som utlovats, det gäller varken inkomstskatter eller höjda arbetsgivaravgifter. Skattehöjningar ändrar beteenden på ett sätt som påverkar skatteintäkterna negativt. För det andra är välfärd till stor del en kommunal uppgift. Påsar med "öronmärkta" pengar från staten skapar skevheter då det ser väldigt olika ut över landet. I "idealkommunen" finns säkert lagom stora behov som lagom många med rätt utbildning kan hoppa in och fylla med kort varsel. Men så är det förstås inte överallt.

Den nya regeringen väcker förhoppningar hos offentligt driven skola, vård och omsorg, förhoppningar som kan bli svåra att uppfylla.

Johan Rudström

redaktionella bloggar

Övriga sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se