• fredag 27 maj 2016
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Uppsala Vimmel
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Ugnsbakad torsk med fetaost/pesto, kokt ri... Matstyrka Matstyrka
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Grov kinesisk sexism

Taiwan har fått sin första kvinnliga president, Tsai Ing-Wen från det liberala partiet DPP. Detta föranleder enligt nyhetsbyrån AFP en medlem av Kinas kommitté för relationerna med Taiwan till ett grovt personligt och sexistiskt utbrott i tidningen The International Herald Leader.

Det är inte nog med att presidenten är ensamstående. Hon kommer också som kvinna och politisk ledare att vara ”känslofull, personlig och extrem”.

Sexism kan dyka upp i många sammanhang. Men i demokratier som Taiwan finns motkrafter och en allmän opinion. I diktaturer som Kina finns inga spärrar.

Håkan Holmberg

 

Tjugofem år – och femton

Regimen i Eritrea under president Isaias Afewerki – ofta kallad Afrikas motsvarighet till regimen i Nordkorea – firar 25 års självständighet. Afewerki själv har suttit i 23 år. Landet saknar varje spår av pressfrihet och inget som liknar val har ägt rum. Värnplikten är i praktiken en form av slaveri utan tidsbegränsning. 5000 människor i månaden försöker fly från landet.

Politiker och journalister som vågat ifrågasätta de styrande hålls fängslade utan rättegång eller dom. En av dem är svensk-eritreanen Davit Isaak. Han har fru och tre barn i Göteborg och är svensk medborgare sedan 1992. Davit Isak fängslades 2001, släpptes för tre dagar 2005 och greps igen när han var på väg till en läkare. Ingen representant för Sverige eller för någon organisation av något slag har fått besöka honom.

Man får en felaktig bild av vårt land i väst, säger informationsminister Yemane Gebremeskel till tv-kanalen France 24. Om han menar att det borde sägas och skrivas mycket mer om förtrycket så har han rätt.

Håkan Holmberg

 

Från rätten till Soldiers of Odin

Poängen med nämndemän är att lagtolkningen ska tillföras ett mått av sunt förnuft och gott omdöme utöver den rena juridiken. Med den ordning vi länge haft i Sverige har det varit partiernas uppgift att garantera just detta. Alla har räknat med att grundläggande rättsprinciper haft större tyngd än partipolitiska uppfattningar.

Det kan man inte räkna med längre. Gång på gång uppdagas att nämndemän som utsetts av Sverigedemokraterna parallellt med detta uppdrag ägnar sig åt grov hets mot romer, muslimer, invandrare i allmänhet eller andra grupper – och dessutom säger att de anser att en persons bakgrund är en relevant faktor när de ska ta ställning i rätten. Veckans exempel gäller en SD-nämndeman som ”patrullerat” på gatorna i södra Stockholm tillsammans med den svårt kriminellt – och nazistiskt - belastade organisationen Soldiers of Odin. Han har därefter avgått.
Säkert finns det nämndemän som utsetts av Sverigedemokraterna som accepterar principen om likhet inför lagen även om de vill stänga Sverige för invandring. Och någon kan hävda att också nämndemän som har en annan inställning till invandring kan medverka till att lagar och regler tolkas på ett annat sätt än vad som varit avsikten.
Men problemen med nämndemannasystemet som det ser ut i dag växer. Häromåret föreslog en utredning en rad reformer för att bredda rekryteringen av nämndemän och minska de politiska partiernas roll. Fri ansökan, fri nomineringsrätt, en fri kvot på 50 procent, obligatorisk utbildning, tydliga kravprofiler och bättre möjligheter att hålla borta kriminellt belastade personer hörde till förslagen. Riksdagen har också bifallit flera av dessa.
Men frågan är om förändringarna räcker för att förtroendet för systemet ska bestå. Fallet med nämndemannen som patrullerade på stan tillsammans med en organisation av grovt kriminella visar att hela systemet måste genomlysas på nytt.
Håkan Holmberg

Finansministern skyldig ett svar

Alliansen vill komma överens med regeringen om budgetreglerna. Men de fyra finanspolitiska talespersonerna ställer ett ultimatum, att överskottmålet ska fortsätta gälla (DN Debatt 23/5). Regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) har å sin sida flaggat för att överskottsmålet spelat ut sin roll, att det kan ersättas av ett balansmål (att budgeten över tid går ihop, helt enkelt).

Det finns saker som talar för båda lösningarna. Efter finanskrisen tycktes aldrig ekonomin ta fart igen och ingen högkonjunktur var inom synhåll. Men sedan i höstas går ekonomin på högvarv. Regeringen borde strama åt och sikta på överskott igen. Regeringen skyller på flyktingmottagningen, men låter samtidigt andra kostnader skjuta i höjden. Alliansen vill kanske göra det finanspolitiska ramverket till en valfråga 2018, ett ultimatum tyder på det. Och just nu kan det vara ett framgångsrecept. Magdalena Andersson är skyldig ett svar på hur hon vill göra med ramverket.
Johan Rudström

Dra in kampanjen!

I en kampanj med titeln Kort om rasismen i Sverige, sponsrad av Allmäna arvsfonden, Interfem, RFSL och nätverket för normkritiska skolgrupper påstås att det beryktade Statens institut för rasbiologi i Uppsala grundades av Carl von Linné. Det är, som professor Dick Harrison bistert konstaterar i Svenska Dagbladet (20/5) ungefär så fel det kan bli. Linné avled 1778. Institutet grundades 1921.

Det är ofattbart pinsamt. Om Linné kan mycket sägas, inte bara uppskattande saker. Men ska man vinna respekt för en kampanj om rasismen i Sverige så får man inte ha fel på så elementära punkter.
Det enda som duger är att kampanjen stoppas och materialet dras in.
Håkan Holmberg

redaktionella bloggar

Externa sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Header Torget

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se