• tisdag 23 december 2014
Sirius–Dalen: Känslan är att alla drar åt ... Holmgrens innebandy Holmgrens innebandy
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Hur många uppdrag hinner han med?

Pavel Gamov (SD) är tydligen en effektiv man med extrem arbetskapacitet. Han är både riksdagsledamot, landstingsråd och ledamot av kommunfullmäktige i Uppsala. Naturligtvis får han också arvode för alla tre uppdragen.

Kan han sköta alla på ett godtagbart sätt så är han kanske värd sina pengar. Men vem kan klara att vara både landstingsråd (70 timmar i veckan enligt kollegan Börje Wennberg, S) och riksdagsledamot (alltid i tjänst, enligt Gamov själv i UNT i går) och dessutom göra en insats i kommunfullmäktige?

På min tid i politiken - först kommunalt och därefter i riksdagen - bedrevs det kampanjer mot mångsyssleriet. Ingen skulle i normalfallet ha uppdrag på mer än en politisk nivå samtidigt. I de flesta partier har detta också efterhand blivit den självklara normen, även om enstaka avsteg sker. Argumenten var enkla att förstå - ingen klarar av att hålla hur många bollar som helst i luften på en gång och väljarna har rätt att få företrädare som satsar helhjärtat på ett uppdrag i taget. Dessutom blockerar de uppdragssamlande politikerna effektivt möjligheten för andra och nya personer att få politiskt inflytande.

Eller är det kanske så att SD inte har så värst många andra företrädare att sätta in?

Håkan Holmberg

Kollektiv noshörning

Dagens noshörning tilldelas kollektivt ett antal skribenter som i sina kommentarer till bland annat Göran Hägglunds utspel på DN-debatt i torsdags väljer att gå runt ett antal avgörande förhållanden.

På Expressens ledarsida heter det i en osignerad text att de etablerade riksdagspartierna inte har gett några svar på larmsignaler om ”brist på bostäder, jobb … och så vidare i migrationens spår”. Därefter diskuteras Hägglunds tre punkter som om hans artikel vore det enda som någonsin sagts i detta ämne.

Det är helt oseriöst. Det är inte precis så att det har saknats förslag för att öppna arbetsmarknaden, få fart på bostadsbyggandet eller förbättra skolan – i synnerhet inte under allianspartiernas tid vid makten. En följd av alliansens arbetslinje är också att sysselsättningsgraden hos utrikes födda har ökat.

På DN:s ledarsida diskuteras Hägglunds förslag och en viss skepsis märks när det gäller både de påstådda ekonomiska effekterna och när det gäller de målkonflikter och de risker för en svart marknad som kan väntas om tillfälliga uppehållstillstånd - som kan omvandlas till permanenta om man får jobb - skulle införas. Det är relevant och seriöst, men Hägglunds mest problematiska resonemang – det om ”säkra länder” – förbigås helt. Finns sådana länder alls? Och är inte rätten att få sina asylskäl prövade individuell, oavsett varifrån man kommer? Man kan inte skriva om migrationsfrågor som om detta grundläggande förhållande inte existerade.

På Svenska Dagbladets ledarsida ansluter sig Sanna Rayman utan någon större diskussion till alla Hägglunds förslag och hänvisar till de väntade kostnadsökningar som finns redovisade i budgetpropositionen. Här saknas helt det perspektiv som säger att Sverige blivit ett rikare land genom migration och frihandel och sedan 2006 har haft den starkaste ekonomiska utvecklingen bland de länder vi normalt jämför oss med. Vi är både ett av de länder som tar emot flest utifrån och ett av de länder som varit mest framgångsrika ekonomiskt.

De som vanligen uttalar sig om invandring och väljer att ignorera sådana faktorer gör det naturligtvis med ett syfte. De är inte intresserade av Sveriges ekonomiska utveckling och inte heller av att nyanlända ska integreras, utan enbart av att se till att så få som möjligt kan komma hit. Att låta dem hållas utan att försöka klargöra hur verkligheten ser ut – och utan att säga något om sakens humanitära sida - innebär en anpassning som fria tidningar bör hålla sig för goda för.

Håkan Holmberg

Bättre när FP fokuserar på integration

Det här var betydligt bättre från annat FP-håll på Brännpunkt.se. Konstruktivt om integration - det vill säga sysselsättnings-, utbildnings- och bostadspolitik - i stället för klavertramp om migrationssiffror och asylmottagande.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tio-punkter-for-en-battre-integration_4202649.svd

Vet FP vilket ben de ska stå på framöver?

Maria Ripenberg

FP vill "skrämma bort" asylsökande

Nu är som sagt vallen bruten. Men att Folkpartiet skulle vara första parti att haka på KD-populismen är en chock. FP-ledaren Jan Björklund vill inte utesluta något av KD-ledarens Göran Hägglunds förslag för att minska kostnaderna för flyktingmottagandet, skriver Expressen.

"Vi måste hitta en nivå där vi kan stå upp för ett humanitärt mottagande av flyktingar - och det är inte 100 000 människor, säger partistyrelseledamoten Staffan Werme (FP)."

Vad talar Werme om här? Vadifrån kommer siffran 100 000 och vad står den för? Jo den är plockad ur den högsta nivån på ASYLSÖKANDE i Migrationsverkets prognos-spann för år 2015, där siffran 80 000 också finns som scenario. Och den gäller alltså ett toppår - sedan går det nedåt igen.

Vad menar då Werme med "mottagande"? Siffran 100 000 handlar alltså inte om uppehållstillstånd. Så när Werme inte vill "ta emot" så många måste han mena att färre ska förmås att söka asyl i Sverige.

FP ska alltså införa en politik som "skrämmer bort" en större mängd asylsökande. Så kan man fortsätta skryta med att man inte vill inskränka asylrätten.

Maria Ripenberg

Vem törs röra presstödet?

Kulturtidskrifterna får sina pengar. Som väntat kommer nu frågan att återremitteras till kulturutskottet där alliansen ska se hur man "både kan satsa på läsfrämjande och tidskrifterna". Läsfrämjandesatsningar var vad angivits som skäl för att stödet till tidskrifterna skulle minskas från 19 till endast 4 miljoner kronor nästa år.
 
Skälet till vändningen är förstås den storm på kultursidorna som minskningen av stödet innebar. När SD röstade på alliansens budget så att den gick igenom var det främst den bibehållna a-kassan som kritiserades från vänster, sedan ytterligare några poster med tydliga skillnader. Men när debatten exploderade rörde det en 50 000-del av budgeten, stödet till tidskrifterna. Pennans makt skulle man kunna säga. Vem törs ta ett initiativ för att se över presstödet efter valet i mars?
Johan Rudström

redaktionella bloggar

Externa sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se