• tisdag 21 oktober 2014
"TJ" och styrkebeskedet High & Low High & Low
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Budget väcker förhoppningar hos vissa

Efter förra veckans skolsatsningar presenterar regeringen idag extrapengar till äldreomsorgen. Vänsterpartiet tar åt sig äran för att två miljarder per år under fyra år ska gå till "mer personal" i omsorgen. Återigen, precis som med skolan, är det inget fel i sig med extra medel och de kommer säkert till användning.

Men det går att ifrågasätta principerna, att höja skatter och sedan smeta ut intäkterna brett över hela välfärden, alltså skola, vård och omsorg. För det första brukar inte skattehöjningar alls ge de intäkter som utlovats, det gäller varken inkomstskatter eller höjda arbetsgivaravgifter. Skattehöjningar ändrar beteenden på ett sätt som påverkar skatteintäkterna negativt. För det andra är välfärd till stor del en kommunal uppgift. Påsar med "öronmärkta" pengar från staten skapar skevheter då det ser väldigt olika ut över landet. I "idealkommunen" finns säkert lagom stora behov som lagom många med rätt utbildning kan hoppa in och fylla med kort varsel. Men så är det förstås inte överallt.

Den nya regeringen väcker förhoppningar hos offentligt driven skola, vård och omsorg, förhoppningar som kan bli svåra att uppfylla.

Johan Rudström

Ge inte bort antirasismen

Hanne Kjöller gör på DN:s ledarsida upp med den del av den antirasistiska rörelsen som menar att antirasism går hand i hand med antikapitalism och "antivåld" i form av ett, ibland våldsamt, motstånd mot den rådande samhällsordningen. Det låter sig förstås göras. Det är bara det att hon skriver "antirasisterna". I bestämd form. Som om detta gällde för allihop.

Men jag som antirasist vill inte att Kjöller - eller andra liberala ledarskribenter - ger bort detta viktiga epitet till icke-demokratiska krafter på yttersta vänsterkanten. Antirasist betyder just antirasist, inte antikapitalist eller antidemokrat. Och om det nu finns grupper som menar att det är likhetstecken mellan antifascist och antidemokrat så får vi andra, som tycker att den antirasistiska kampen är viktig i sig, helt enkelt återta begreppet. Reclaim antirasismen!

Jag är antirasist, men jag är inte motståndare till kapitalism. Jag är emot fascism, just därför att jag är för demokrati.  Vi är många som dessutom vet att antikapitalism sannerligen inte är en garanti för att rasism ska uppstå i ett samhälle - även för detta finns tydliga historiska bevis.

Så låt oss i stället betona det som förenar i kampen mot rasism och fascism - då blir vi nämligen så mycket starkare. För även om det självklart är oerhört viktigt att hålla ställningarna mot våldsförhärligande extremister även på vänsterkanten, så börjar det bli ganska tröttsamt att så många liberala skribenter ägnar så mycket energi åt att dänga kollektivet "antirasisterna" i huvudet med ideologiska slagträn i stället för att söka efter gemensamma, konstruktiva nämnare.

Maria Ripenberg

Knuff för pappaledigheten?

I torsdagens budgetförslag kommer regeringen att föreslå en tredje pappamånad från 2016, året därpå försvinner den jämställdhetsbonus som varit alliansregeringens projekt.

Förhoppningsvis kommer en tredje månad som är vikt för papporna i föräldraförsäkringen att innebära ett jämnare uttag av ledigheten, mammorna står i dag för 75 procent. Men då krävs att reformen paras med ett intensivt opinionsarbete riktat mot föräldrarna. Så skedde när de båda första pappamånaderna infördes (1994 och 2002) och är en viktig förklaring till att dessa hade goda effekter på uttaget, papporna har ökat sin andel av ledigheten från 10 till 25 procent på 20 år.

Föräldraskapet är den enskilt viktigaste faktorn bakom löneskillnader mellan kvinnor och män. Pappamånader är inte allt. Män måste kliva in och ta ett större övergripande ansvar för hem och familj. Det går också åt rätt håll, men har stått ganska stilla en tid. En tredje pappamånad kan då vara en knuff i rätt riktning.

Johan Rudström

Anderssons många kullerbyttor

Magdalena Andersson (S) har inte fått en bra start som finansminister. Hon målade i början av veckan upp en så svart bild av svensk ekonomi att Finanspolitiska rådet kände sig tvunget att kalla till presskonferens för att lugna marknaderna. Samtidigt har hennes regering lagt ett förslag om nya inkomstskatter som riskerar minska hennes reformutrymme. Dagens Industri (17/10) har gått igenom remissvaren på skatteförslaget, som innehåller skattehöjningar för medel- och höginkomsttagare, och kritiken är delvis skarp.
 
Ekonomistyrningsverket (ESV) varnar för att höjningarna minskar både utbud och efterfrågan på arbetskraft och dessutom drar ned antalet arbetade timmar. Dessutom överskattar man intäkterna som de nya skatterna ska ge, enligt ESV.
 
Just som exempelvis UNT:s ledarsida påpekat (13/10) är den nya politiken ett steg bort från arbetslinjen. Utöver att utbildning och ansvar kommer att löna sig mindre, kommer också arbetande pensionärer att få en extra löneskatt på 8,5 procent. Pensionärer som väljer att inte jobba får däremot sänkt skatt.
 
Om Magdalena Andersson behåller den skarpa retoriken i kombination med den förda politiken kommer de logiska kullerbyttorna bara att bli fler, och förtroendet för den svenska ekonomin sämre.
Johan Rudström

Kan inte ens samarbeta med varandra

Den grupp i Europaparlamentet som Sverigedemokraterna ingår i har brutit samman. Den lettiska ledamoten fick nog av sällskapet och gick över till den kristdemokratiska gruppen, EPP. Konsekvensen är att den återstående högerextrema gruppen är för liten för att godkännas enligt parlamentets regler och därmed upplöses. Det i sin tur innebär att gruppens tidigare medlemspartier inte kan få så kallade rapportörsuppdrag och givetvis också förlorar anslag och kansliresurser.

Nya försök att sätta samman en liknande grupp kan säkert väntas. Men det säger förstås mycket att politiska partier som till stor del förenas av sitt motstånd mot europeiskt samarbete inte ens kan samarbeta med varandra.

Håkan Holmberg

redaktionella bloggar

Övriga sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se

senaste nytt unt.se